logozsm1

prez2

Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Wprowadzeniem w naszej szkole w ten czas zadumy i refleksji były przygotowane przez wicedyrektor Elżbietę Gosławską prelekcje pt. "Pamięć o zmarłych". Poświęcone były sposobom pochówku i czczenia pamięci zmarłych w różnych religiach i kulturach. Specjalna wystawa poświęcona temu tematowi znajduje się w holu głównym szkoły.

Czytaj więcej...

W 2019 r. Międzynarodowe Święto Roweru przypada na dzień 24 października. Rower to wspaniały środek transportu. Wystarczy na niego wsiąść i jechać przed siebie, nie musimy martwić się paliwem czy korkami. Warto ten dzień świętować jak najczęściej, bo jazda na rowerze to świetny sposób na dobre zdrowie i samopoczucie. „Mechanik” również świętuje ten dzień. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Czytaj więcej...

Wczoraj w świetlicy osiedlowej na dworcu autobusowo-kolejowym odbyły się Targi Edukacji. Zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie. Braliśmy również udział w tym wydarzeniu. Dziękujemy partnerom naszej szkoły (Diehl Controls Polska i Velux) za pomoc w przygotowaniu naszego stanowiska.

W ostatni czwartek w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracodawcami współpracującymi z naszą placówką. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej kooperacji. Mieliśmy również okazję wręczyć pracodawcom drobne upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto zebrani wysłuchali wystąpienia nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego bezpieczeństwa młodocianych pracowników podczas wykonywania pracy.

Czytaj więcej...

Z tej okazji już w ostatni czwartek przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli na ręce dyrekcji najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

Czytaj więcej...

W dniu 10 października br. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja programu wychowawczo-patriotycznego pn. "Pamięć o Żołnierzach Września".

Czytaj więcej...

Dzisiaj grupa uczniów uhonorowana została stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w II okresie roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor Bartosz Medyk wyróżnił 17 osób. Środki na stypendia pochodzą z wpłat na Radę Rodziców.

🆗 Klasa pierwsza branżowej szkoły I stopnia podczas zajęć praktycznych pod czujnym okiem swojego nauczyciela 🔧

Czytaj więcej...

W ostatni piątek młodzież z naszej szkoły odwiedziła w ramach akcji "Sprzątanie świata" park miejski w Namysłowie. W sprzątaniu uczestniczyli uczniów klas:

Czytaj więcej...

 

Wybrane przez Parę Prezydencką na tegoroczne Narodowe Czytanie osiem polskich nowel obrazuje sto lat dziejów Polski.

Czytaj więcej...

🆕 

Dzisiaj w Opolu rozpoczął się trzydniowy II Kongres Żeglugi Śródlądowej. W ramach jego części pn. „Żegluga z klasą - wodowskazem przyszłości” odbyła się w auli szkolnej lekcja edukacyjna.

Czytaj więcej...

klepsydra

Gratulujemy wszystkim, którzy od września zostaną uczniami "Mechanika".

Jest jeszcze szansa, żeby dostać się do naszej szkoły. Otworzyliśmy bowiem nabór uzupełniający. Więcej szczegółów w sekretariacie.

67507333 1396387110510822 1572069068125503488 n

65007096 1374940249322175 8516960271552479232 n

 Dnia 19 czerwca uroczyście zakończyliśmy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

64411745 1369779919838208 965971198938710016 nDostrzegając zagrożenie uzależnienia młodzieży od hazardu, Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „HAZARD? Nie, dziękuję!". 

Czytaj więcej...

Oferta pracy wakacyjnej od VELUX, jednego z naszych patronów, dla pełnoletnich uczniów technikum o profilu: technik mechanik, technik logistyk i technik ekonomista

Velux.png strona

 

W dniu 23 maja 2019 r. w Opolu odbył się konkurs „Młody Mistrz Zawodu”, którego organizatorem było Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół branżowych I stopnia województwa opolskiego, które prowadzą kształcenie zawodowe w zawodach: branży mechanicznej – ślusarz, branży budowlanej – monter instalacji i sieci sanitarnych, murarz, cieśla, samochodowej – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, branży elektrycznej – elektryk.

Czytaj więcej...

Dnia 26.04.2019 roku w szkolnej auli odbyło się uroczyste zakończenie klas maturalnych, podczas którego wychowawcy po raz ostatni odczytali listy z dzienników i rozdali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor Bartosz Medyk wręczył najlepszym absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom listy gratulacyjne, natomiast wicestarosta Tomasz Wiciak rozdzał stypednia starosty.Wręczone zostały również nagrody za wybitne osiągnięcia oraz pracę na rzecz szkoły. Uczniowie klasy 4 TL otrzymali dokumenty Europass potwierdzające odbycie miesięcznej praktyki zagranicznej w ramach projektu Erasmus +.

Czytaj więcej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł jeden z patronów naszej szkoły

mjr Józef Urbanowski, Żołnierz Września 1939 r.

urodzony 6 stycznia 1921 roku w Nowosiółce Biskupiej (powiat Borszczów, województwo tarnopolskie). W kampanii wrześniowej walczył w rejonie tarnopolskim. Po zakończeniu wojny osiedlił się na ziemi namysłowskiej, gdzie pracował jako żołnierz zawodowy oraz prowadził własny zakład stolarski.

Czytaj więcej...Na koniec tygodnia mamy do przekazania fantastyczną wiadomość dla szkolnych książkoholików.

Nasza szkoła otrzyma dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek do biblioteki. Będzie to wsparcie w wysokości 12.000 zł!

Czytaj więcej...

Zapraszamy !!!

W dniu 7.XI.2018r. (środa) o godz. 16.30 w auli szkolnej odbędzie się uroczystosć poświęcona programom patriotyczno - wychowawczym "Mechanik dla Niepodległej " oraz " Pamięć o Żołnierzach Września ".

Do wspólnego świętowania serdecznie zapraszamy emertytowanych  pracowników ZSM, rodziny naszych bohaterów, rodziców i pracodawców współpracujących  ze szkołą.

                                                                                                                                                                                           Dyrekcja szkoły i organizatorzy  

Ostatniego dnia lutego miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz miasta, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosł, przedstawicieli zaprzyjaźnionych zakładów, m.in. DIEHL Controls Polska, Velux, koncernu samochodowego w Jelczu Laskowicach, lokalnych firm zatrudniających uczniów szkoły –młodocianych pracowników- jak również przybyli przedstawiciele placówek oświatowych Namysłowa. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych-gospodarza meetingu oraz Starostwa Powiatowego przy współudziale Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Hasło przewodnie spotkania to „Demografia, Migracje, Rynek Pracy z uwzględnieniem Powiatu Namysłowskiego”.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Zbigniewa Juzaka, szefa Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, jednego z 10 najlepszych tego typu urzędów w Polsce, który krótko scharakteryzował sytuację na lokalnym rynku pracy. Ze słów kierownika PUP wynika, że na naszym terenie notowany jest spadek bezrobocia, chociaż wciąż problemy ze zdobyciem pracy mają ludzie młodzi, od których wymaga się oprócz wykształcenia już zdobytego w zawodzie doświadczenia. 1/3 bezrobotnych stanowią ludzie po 50 roku życia, którzy są niezainteresowani podjęciem pracy.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. „Demografia, migracje, rynek pracy-z uwzględnieniem Powiatu Namysłowskiego”, wygłoszony przez prof. dr. hab. Romualda Jończego z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Z badań zespołu kierowanego przez prelegenta wynika, że trudności na rynku pracy Opolszczyzny biorą się m.in. z: migracji zarobkowej ludności naszego terenu oraz migracji nierejestrowanej (meldunek na Opolszczyźnie, ale zamieszkanie i praca za granicą), wyludnienia- głównie na obszarach peryferyjnych województwa ( dotyczy to zwłaszcza kobiet, dla których brak jest miejsc pracy i otrzymują znacznie niższe zarobki w stosunku do analogicznych stanowisk poza granicami kraju). Niebezpieczna tendencja utrzymuje się również wśród młodzieży-absolwentów namysłowskich szkół, z których tylko co 8 chce zostać w rodzinnym mieście. Większość z nich po ukończeniu edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wrocławskich wyższych uczelni nie zamierza wracać na Opolszczyznę, a początek kariery zawodowej wiąże z dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia odpływu świetnie wykształconych młodych ludzi z naszego terenu i tym samym pogłębianie się deficytu w zatrudnieniu tak potrzebnych u nas specjalistów z wielu dziedzin. Migracja młodych z terenu powiatu wiąże się również z takim wyborem przez nich kierunków kształcenia, po ukończeniu których nie mogą liczyć na zdobycie pracy w miejscu pochodzenia.

Tak więc – to najważniejszy wniosek wynikający z dyskusji - przed szkołami Namysłowa stoi zadanie wzmożonej edukacji młodych ludzi w kierunku właściwego wyboru przez nich poziomu szkoły, zawodu czy typu studiów. Akcent należy położyć na doradztwo i preorientację zawodową, podpowiadające najwłaściwszy, najbardziej poszukiwany wśród lokalnych przedsiębiorców model kształcenia.

                                                                                                                   HaSz

Dzień Życzliwości w ZSM (kliknij)

W związku z dzisiejszym Dniem Życzliwości i Pozdrowień mamy dla was niespodziankę . Pozdrawiamy i na pozdrowienia czekamy!

Wyjazd na mecz

śp. płk Szelka

W dniu 13 października na cmentarzu Opole – Półwieś pożegnaliśmy śp. pułkownika Stefana Szelkę.

Przez 25 lat pułkownik Szelka stał na czele Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koncentrował się m.in. na kontaktach z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w szkołach, przekazując historię wojny.
W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich. W marcu 1945 r. wstąpił do powstającego polskiego wojska. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie w 1957 r. został skierowany na Śląsk Opolski. Tu służył m.in. w 2. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. gen. H. Dąbrowskiego. Od 1972 r. był zastępcą, następnie szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Służbę czynną zakończył w roku 1984 w stopniu pułkownika.

W tym smutnym dla całej społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku dniu nie mogło zabraknąć delegacji naszej szkoły. Naszą obecnością chcieliśmy pożegnać naszego mentora i przyjaciela szkoły ZSM.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci śp. pułkownika Stefana Szelki, chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego .Dyrekcja, nauczyciele i młodzież

Zespołu Szkół Mechanicznych im.

Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie

Szelka final    

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci płk. Stefana Szelki prezesa Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Pułkownik był naszym mentorem i przyjacielem. Od września 2009 roku aktywnie uczestniczył w realizowanym w szkole programie „Pamięć o Żołnierzach Września”, organizując dla społeczności szkoły żywe lekcje historii, lekcje wspomnień. Uczył nasnie zawsze łatwej miłości do ojczyzny i szacunku dla przeszłości.

W ostatniej rozmowie z Dyrektorem Szkoły odbytej kilka dni temu serdecznie pozdrawiał kadrę pedagogiczną szkoły i młodzież, czuł, że ubiegłoroczne wrześniowe spotkanie w naszej szkole było tym ostatnim.

Panie Pułkowniku, wdzięczni za wszystko zapewniamy, że będziemy wierni idei, którą Pan zaszczepił w naszych sercach.

Dyrekcja, nauczyciele i młodzież

Zespołu Szkół Mechanicznych im.

Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie

Tradycją  szkoły stało się, że u progu jesieni obchodzimy święto patrona, którym są bohaterowie początku wojny 1939 roku. To już 8. edycja  programu „Pamięć o Żołnierzach Września”, będącego realizacją wychowania  patriotycznego młodzieży „Mechanika”. W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele władz powiatu, wojska, szkół ponadgimnazjalnych Namysłowa, emerytowani dyrektorzy Zespołu Szkół Mechanicznych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą  DIEHL Controls Polska i  koncernu Toyoty. Wydarzenie  jest kontynuacją  programu opracowanego i realizowanego w szkole od 2009 roku.

 Integralna część święta to ceremonia oficjalnego  przyjęcia do grona  pełnoprawnych członków szkolnej społeczności uczniów klas pierwszych. W zgodzie ze słowami przyrzeczenia  pierwszoklasiści  zobowiązali się m.in. do systematycznego wzbogacania swojej wiedzy, dbałości o honor szkoły, przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia, okazywania szacunku pracownikom , a także przestrzegania postanowień Statutu,  ustaleń dyrekcji i grona pedagogicznego. Życzymy dotrzymania obietnic złożonych podczas ślubowania.

 

Czytaj więcej...

W dniu 28 września bieżącego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wizycie studyjnej do Karlsruhe w Niemczech. Głównym celem wyjazdu były odbywające się tam Specjalistyczne Targi Pojazdów Użytkowych NAFAM, Targi NUFAM to jedna z największych imprez branży pojazdów użytkowych i komercyjnych w Niemczech. Co dwa lata na przełomie września i października jest to miejsce spotkań branży logistyki i transportu, zakładów komunalnych i przedsiębiorstw oraz zakładów wykorzystujących pojazdy specjalne, dostawcze, ciężarowe. Jako targi transportowe, NUFAM mają solidną pozycję i rozpoznawalność w Europie. Można tu spotkać firmy, które nie uczestniczą w największych targach branżowych, tylko preferują bliższy kontakt z partnerami i odwiedzającymi targi, co właśnie zapewnia ta impreza branżowa. Wyjazd na targi pogłębił wiedzę uczniów i umożliwił zapoznanie się z nowymi technologiami i trendami w rozwoju branży motoryzacyjnej na świecie. Młodzież, zwiedzając targi z ogromnym zainteresowaniem, obserwowała wszystkie ekspozycje i dzieliła się między sobą uwagami i spostrzeżeniami. Nawiązywała również kontakt z wystawcami doskonaląc tym samym swoje umiejętności w zakresie znajomości języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z ich kierunkiem kształcenia. Dzięki zaangażowaniu producentów i dilerów można było obejrzeć wiele pięknych, ciekawych i rzadko spotykanych na naszych drogach samochodów. Nie zabrakło także hitów sprzedaży, nowych odsłon popularnych aut i klasyków sprzed lat, wzbudzających zawsze ogromne zainteresowanie.

 

Czytaj więcej...

Już po raz ósmy chcemy uczcić naszego zbiorowego patrona 4 października (środa) 2017 r. o godz. 12:00 w auli szkolnej odbędzie się uroczystość Święta Szkoły połączona z programem patriotyczno-wychowawczym "Pamięć o Żołnierzach Września". Kultywujemy pamięć o tych, którzy walczyli w obronie kraju we wrześniu 1945 r. , a po 1945 r. przybyli na Ziemie Odzyskane i tu się osiedlili.

Serdecznie zapraszamy Przyjaciół Szkoły, czyli rodziny Żołnierzy, których tablice zostały odsłonięte podczas wcześniejszych uroczystości.

Społeczność szkoły.

I stało się! Mamy tak długo oczekiwane boisko! Cóż, łatwo nie było, bo: a to trawa nie chciała kiełkować, a to zbyt mało spadło deszczu, innym znów razem  zbyt wiele. Ale wreszcie, 21 września, z udziałem przedstawicieli sponsorów strategicznych: urzędu miasta, starostwa powiatowego, Banku Zachodniego WBK oraz DIEHL Controls Polska, a także w obecności prezesów młodzieżowych klubów piłkarskich, przedstawiciela Kościoła, emerytowanych nauczycieli wuefistów oraz braci szkolnej, uroczyście przecięto wstęgę, co zawsze znamionuje otwarcie i oddanie do użytku nowopowstałego obiektu. Podziękowaniom, gratulacjom i wspomnieniom nie było końca. Przy tej okazji usłyszeliśmy, że teraz mamy najpiękniejsze na Opolszczyźnie szkolne boisko sportowe! Mocny akcent otwarcia stanowiło przekazanie  przez panią dyrektor zaprzyjaźnionego ze szkołą banku piłki, która swój chrzest bojowy przeszła podczas jednego z meczów drużyny narodowej na EURO 2016. Bardzo dziękujemy!

Czytaj więcej...

"Uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne:

21 września b.r., długa przerwa, sala nr 10 (pan Krzysztof Jarosz).

Nauczyciele - współorganizatorzy."

Polska Oręż 1 zdjęcie

Kolejny rok szkolny rozpoczęty. Podczas inauguracji, oprócz dyrekcji i nauczycieli, w uroczystości wziął udział wicestarosta pan Krzysztof Żołnowski oraz pani  Paulina Rosa-przedstawicielka zaprzyjaźnionej ze szkołą DIEHL Controls Polska.

 W tym roku z radością przywitaliśmy 141 pierwszoklasistów, którzy przypisani zostali do pięciu klas: trzech technicznych i dwóch nowej zreformowanej szkoły zawodowej, nazywającej się od dziś szkołą branżową I stopnia. Wszystkim pierwszakom gratulujemy znakomitego wyboru i życzymy pasma nieustających sukcesów.

Czytaj więcej...

7596 Witaj Szkoło 1000

W ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", warsztaty szkolne zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, potrzebne do nauki zawodu - mechanik pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej...

Społeczność Namysłowa oraz okolic wzięła udział w tegorocznej edycji Akcji „Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach – Wielkanoc 2017”. W marca oraz kwietniu b.r. już po raz czwarty zbieraliśmy dary dla polskich kombatantów.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie za nami, nawet jesteśmy już w Nowym Roku,  zatem -jak każe tradycja-powspominajmy ten niedawno miniony 2016. A może tylko jego końcówkę, czyli grudniowe podsumowanie programu „Aktywni na plus” oraz świąteczne jasełka.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2016r. (czwartek) przed szkołą o godzienie 9:00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy! :)