Nasi Uczniowie laureatami Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 10.04.2024 r. Jakub Sas, Maciej Żmuda, Krystian Dudek reprezentowali ZSM w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,, Młodzież zapobiega pożarom ‘’. Jakub Sas zajął pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych w grupie trzeciej ( szkoły ponadpodstawowe ), a Maciej Żmuda uplasował się na drugim miejscu. Laureaci w/w turnieju, pod opieką Krzysztofa Jabłońskiego, przygotowują się do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
Gratulujemy zwycięzcom, życzymy dalszych sukcesów.