Egzamin poprawkowy z matury

Prawo do poprawy matury w sierpniu 2024 mają osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu. Pozostałe osoby będą mogły przystąpić do poprawy matury najwcześniej w maju 2025 roku.
Poprawka matury 2024.
matura poprawkowa – część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00,
matura poprawkowa – część ustna (język polski, język angielski) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).
W celu przystąpienia do matury poprawkowej, prosimy o pilny kontakt z sekretariatem uczniowskim.