logozsm1

 

Zapraszamy do Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie     ***    Nowe kierunki kształcenia: technik handlowiec - NOWOŚĆ!!!, technik elektronik, technik ekonomista, technik mechanik, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, sprzedawca, inne zawody   ***

 

prez2

wykaz-podrecznikow

pdf

pdf

Informacja dla rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie w roku szkolnym 2016/2017:

Kliknij w obrazek  

plan-lekcji

Nowy plan lekcji obowiązywać będzie

od 02 września 2019 r.

 

 
 Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości do sekretariatu na parterze szkoły. Gratulujemy pozytywnych wyników.
65725509 1387194994763367 8821284049076092928 n

Psycholog szkolny - Karolina Zabłocka

 

Godziny pracy:

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 11.00-15.30

Piątek: 8:00 - 11.00

 

 

 "Każdy człowiek ma jakieś dobre strony. Trzeba tylko przekartkować złe."

Ernst Junger 

Pedagog Szkolny - Edyta Grzeszczuk

e-grzeszczuk

 • Poniedzialek: 8:00 - 15:00
 • Wtorek: 8:00 - 15:00
 • Środa: 8:00 - 11:00
 • Czwartek: 8:00 - 15:00
 • Piątek: 8:00 - 15:00

01mgr Violetta Korytko

kontakt - bibliotekazsm4@wp.pl 

Godziny pracy:

Pon   07:30 - 12:45   13:25 - 15:00

Wt     07:45 - 15:00
Śr      07:45 - 15:00

   Czw    08:00 - 09:00   10:35 - 15:00 
   Pt       10:35 - 11:45   13:25 - 15:00

                                                                     

      

Regulamin Biblioteki

Misją naszej biblioteki jest aktywnie wspomaganie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów swoim czytelnikom.

W realizacji prac pedagogicznych biblioteka podejmuje następujące zadania:

 • udostępnia zbiory,
 • prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną,
 • prowadzi różne formy upowszechnienia czytelnictwa,
 • organizuje wystawy i gazetki okolicznościowe,
 • organizuje lekcje biblioteczne,
 • utworzyła Koło Miłośników Biblioteki,
 • bierze udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej.

 

Maturzysto!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich
i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Czytaj więcej...

 

LOGOInformacja dla uczniów!

Od poniedziałku (03.10.2016 r.) obowiązuje nowy plan lekcji.

 

Uwaga!!! Przypominamy również o drobnych, uzgodnionych wcześniej zmianach w rozkładzie przerw międzylekcyjnych.

1. Lekcja 8:10 – 8:55
2. Lekcja 9:00 - 9:45
3. Lekcja 9:50 – 10:35
4. Lekcja 10:50 – 11:35
5. Lekcja 11:45 – 12:30
6. Lekcja 12:35 – 13:20
7. Lekcja 13:25 – 14:10
8. Lekcja 14:15 – 15:00


Szkolna lista tematów z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w 2015 roku.

Czytaj więcej...

LOGOUczniowie klasy 4 Technikum Logistycznego Łukasz Chwastek i Patrycja Weisman wzięli udział w projekcie edukacyjnym Mapttipe. Głównym założeniem tego projektu jest nauka za pomocą multimediów. W ramach projektu uczniowie stworzyli prezentację która przeszła wstępną weryfikację i weźmie udział w konkursie na najlepszą e-publikacje. Już teraz można oglądać prezentacje  na stronie http://edukator.pl/index.php/presentationPlayer/play/id/10171.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursy mogą zgłaszać się do Pani Wiolety Letkiej

LOGOSzanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych proponujemy udział w Akcji „Oblicza miłości”. Głównym celem organizatorów jest promowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie polskiego dorobku kulturowego wśród namysłowskiej młodzieży.Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie prac artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografia, wiersz, opowiadanie) będących dowolną interpretacją tematów: „Miłość do Boga”, „Miłość do ojczyzny”, „Miłość do człowieka”. Prace należy składać w szkolnych bibliotekach w terminie do 30 maja b. roku.

Czytaj więcej...

zsm-mInformujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku przedłuża się okres obowiązywania refundacji na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 roku. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie OHP.

Elżbieta Wnuk

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

fundacja-rozwoju-talentów logo 800px

 

 

pdfZaproszenie

 

KÓŁKO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

fran1

 

Czytaj więcej...

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2013/2014

 • 30 wrzesień – termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
 • 30 września – termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 7 lutego – termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach, możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

Czytaj więcej...

Począwszy od lutego 2014

pdfTerminarz kursów dokształcających dla uczniów klas wielozawodowych ZSZ na rok szkolny 2014/2015

Uczeń oddelegowany na kurs powinien ze sobą zabrać:

 • skierowanie na kurs
 • pieniądze na opłacenie wyżywienia i zakwaterowanie – jeśli korzysta
 • legitymację szkolną
 • legitymację ubezpieczeniową
 • wypełnioną kartę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń ucznia 

 

Ramowe terminy praktyk zawodowych
w roku szkolnym 2014/2015
dla poszczególnych klas technikum.

pdfRamowe terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 dla poszczególnych klas technikum

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności zapisów w dzienniczku.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

 • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta
 • postawy ucznia i obecność na praktyce;
 • jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie (do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

strona-w-przygotowaniu-m

Ośrodki prowadzą kształcenie kursowe dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie uczestniczą raz do roku przez cztery tygodnie w kursie obejmującym kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

Czytaj więcej...

Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu.

W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:

 • Klasa 4TE – technik ekonomista
 • Klasa 4 TM – technik mechanik
 • Klasa 4 TG – technik organizacji usług gastronomicznych
 • Klasa 4 TL – technik logistyk
 • Klasa 3 A – mechanik pojazdów samochodowych
 • Absolwentów z lat poprzednich którzy nie uzyskali dyplomu

Warunkiem przystąpienia było złożenie deklaracji do dnia 20 grudnia 2013.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – 2014 -NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

 • Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu. W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:
 • Klasa 2TE – technik ekonomista- kwalifikacja A. 35
 • Klasa2 TL – technik logistyk – kwalifikacja A.30

Warunkiem przystąpienia jest złożenie deklaracji do dnia 27 stycznia 2014

Ważne strony, które należy czytać:

www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

 1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem.
 2. Na etapie pisemnym do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów, ani korzystać z nich w tej sali
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów, ani korzystać z nich w tej sali
 4. Nie istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.
 5. Sprawdź (wcześniej) na tablicy ogłoszeń w której sali i na której zmianie będziesz zdawał egzamin.
 6. Zdający egzamin praktyczny uczniowie ZSZ przynoszą odzież roboczą, uczniowie technikum długopisy i kalkulatory.

 

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami w zawodach rzemieślniczych, którzy wybiorą egzamin czeladniczy na koniec cyklu nauki (kl. III) nie będą zdawać egzaminu z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie. Będzie to jeden egzamin ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie po ukończeniu nauki w szkole i praktycznej nauki zawodu. Pracodawca nie musi być członkiem cechu.

Egzamin zawodowy jest zdawany w izbie rzemieślniczej właściwej dla miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę lub szkoły.

Czytaj więcej...

Pracownik młodociany

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 kodeksu pracy)

Podstawowe warunki zatrudnienia młodocianego:

 • ukończenie gimnazjum,
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
 • Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Czytaj więcej...

  NIE PRZECHODŹ OBOJĘTNIE WOBEC ZŁA, KTÓRE DZIEJE SIĘ WOKÓŁ CIEBIE!!!

Jeżeli widzisz, że ktoś kogoś pobił, coś ukradł lub zniszczył, groził pobiciem, ma narkotyki i itp. Napisz o tym i wyślij pocztą internetową do skrzynki zaufania. Dzięki Waszym listom i sygnałom możliwe będzie reagowanie przez nas "dorosłych osób", by zapewnić Wam pomoc i niezbędne wsparcie.

Ty też możesz sprawić, że nasz "Mechanik" będzie bezpieczniejszy.

Możesz to zrobić pisząc do pedagoga szkolnego. 

Tor kartingowy to miejsce gdzie w bezpieczny sposób można spożytkować energię za kierownicą małych wyścigowych bolidów, zdobywając jednocześnie umiejętności przydatne potencjalnym kierowcom.

KOMPLEKSOWA NAPRAWA I ODRESTAUROWANIE POJAZDU SAMOCHODOWEGO FIAT 126p

Uczniowie ZSM na zajęciach dodatkowych, będą wykonywali ćwiczenia, które poprawią albo przywrócą wygląd coraz mniej atrakcyjnego samochodu. Konserwacja pojazdu lub poszczególnych części podnosi nie tylko jego wartość rynkową, ale także walory estetyczne i użytkowe.

 

Turnus dla młodocianych

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - mgr Dariusz Karbowiak.

Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy.

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

2. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną.

3. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Zespołu.

4. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

5. Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Zespołem Wychowawczym, Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem Szkolnym.

6. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

a. znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka,

b. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

d. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

f. składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

7. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.

8. Środki działania Rzecznika:

a. załatwianie indywidualnych skarg,

b. sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

c. udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

d. współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

9. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na:

a. wniosek ucznia,

b. wniosek wychowawcy ,

c. wniosek organów : Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Rady Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora Oświaty,

d. z własnej inicjatywy.

10. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

11. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:

a. zbadać każdą sprawę,

b. żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,

c. prowadzić postępowanie wyjaśniające.

12. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

a. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,

b. skierować wystąpienie do organu, organizacji, lub osoby, w których działalności stwierdził naruszenie praw ucznia.

13. Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.

14. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

15. Tryb postępowania w kwestiach spornych na płaszczyźnie uczeń-uczeń:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego,

d. w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

e. ostateczną decyzję o sposobie konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

16. Tryb postępowania w kwestiach sporu na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 b. podjęcie mediacji ze stronami,

c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

d. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

PAMIĘTAJ: 

Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,

Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia, 

Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,

Rzecznik pełni stałe dyżury,

Stały dyżur Szkolny Rzecznik Praw Ucznia pełni w poniedziałek 1415 do 1430

Ważne dokumenty: 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonychü dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

 Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. ze zm. Dz.U.08.214.1345)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dariusz Karbowiak

uks

leonardo

logo-duze1a