Zostań technikiem mechanikiem

Technik mechanik jest zawodem z wieloletnimi tradycjami. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników, ponieważ przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju i innych krajach na świecie. Znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych oraz usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne.

Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej oraz usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem procesów produkcyjnych, konserwacją oraz naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Technicy mechanicy mogą tworzyć własne firmy – produkcyjne lub usługowe w zakresie napraw i projektowania maszyn i urządzeń.

Technik mechanik ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Technicy mechanicy mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych.