logozsm1

prez2

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji wentylacyjnej, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert:  21.11.2014 r. do godziny 10:00.

pdf  Zapytanie ofertowe