logozsm1

prez2

Dyrekcja Szkoły serdecznie zaprasza rodziców
na spotkanie 
z wychowawcami i nauczycielami,
które odbędzie się w dniu 15.01. 2015 r. o godz. 16.30


Harmonogram spotkania:

- godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
- po zebraniach klasowych indywidualne kontakty z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów (pokój nauczycielski).

Tematyka spotkań:
1. Informacja o klasyfikacji śródokresowej.
2. Praca szkoły w okresie ferii zimowych.
3. Konsultacje w sprawie wyboru przedmiotów z programem rozszerzonym.
4. Podsumowanie pracy Prezydium Rady Rodziców.
5. Stypendyści dyrektora.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców,
Dyrektor ZSM - Bartosz Medyk