logozsm1

prez2

POWSTAŁO STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „MECHANIKA”

W dniu 25 lutego br. na zebraniu założycielskim podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie „Nasz Mechanik”. Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 8 kwietnia wpisał Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, dzięki czemu uzyskało ono osobowość prawną.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem członków mającym na celu wspieranie edukacyjne, rzeczowe i organizacyjne Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie.

Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Michał Wilczak. Skład Zarządu uzupełnili: Karol Hołub (wiceprezes), Beata Gaweł (skarbnik), Renata Kolerska, Dariusz Rybak i Bogdan Kowalczyk (jako członkowie).

Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu, mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły bądź też skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną (nasz.mechanik@wp.pl).