logozsm1

 

Zapraszamy do Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie     ***    Nowe kierunki kształcenia: technik handlowiec - NOWOŚĆ!!!, technik elektronik, technik ekonomista, technik mechanik, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, sprzedawca, inne zawody   ***

 

prez2

 KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM

EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Termin

 

 

Zadanie

30.06.2015

Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów.

30.06.2015

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów.

30.06.2015

 

Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach.

do 07.07.2015

 

Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

do 10.07.2015

Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

25.08.2015

Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

od 24.08. do 28.08.2015

Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

11.09.2015

Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym.

uks

leonardo

logo-duze1a