logozsm1

prez2

Szelka final    

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci płk. Stefana Szelki prezesa Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Pułkownik był naszym mentorem i przyjacielem. Od września 2009 roku aktywnie uczestniczył w realizowanym w szkole programie „Pamięć o Żołnierzach Września”, organizując dla społeczności szkoły żywe lekcje historii, lekcje wspomnień. Uczył nasnie zawsze łatwej miłości do ojczyzny i szacunku dla przeszłości.

W ostatniej rozmowie z Dyrektorem Szkoły odbytej kilka dni temu serdecznie pozdrawiał kadrę pedagogiczną szkoły i młodzież, czuł, że ubiegłoroczne wrześniowe spotkanie w naszej szkole było tym ostatnim.

Panie Pułkowniku, wdzięczni za wszystko zapewniamy, że będziemy wierni idei, którą Pan zaszczepił w naszych sercach.

Dyrekcja, nauczyciele i młodzież

Zespołu Szkół Mechanicznych im.

Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie