logozsm1

prez2

Spotkanie w Urzędzie Skarbowym

W bieżącym roku szkolnym kontynuowany jest program „Ekonomiści na start” którego celami są: promocja wykształcenia technicznego, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz współpraca z pracodawcami lokalnymi na rzecz promocji zawodu technik ekonomista.

W ramach programu 16 maja uczniowie kl. I i III TE spotykali się z absolwentami ekonomika zatrudnionymi Urzędzie Skarbowym w Namysłowie. Wszystkich przywitała p. Renata Śliż – Naczelnik Urzędu przedstawiając podstawowe informacje dotyczące placówki i zakresu jej pracy. Naszymi przewodnikami po poszczególnych referatach byli:

Emilia Piłyp – pracownik Referatu Kontroli Podatkowej, Wymiany Informacji Międzynarodowej oraz Spraw Karnych Skarbowych, absolwentka z roku 1997;

Aneta Pempuś (Kulczycka) – zatrudniona w Referacie Rachunkowości, absolwentka z roku 1996;

Sylwia Prokopowicz (Melnyczuk), która pracę rozpoczęła w Referacie Obsługi Bezpośredniej, a obecnie wykonuje obowiązki w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników, absolwentka z roku 1998;

Małgorzata Makara (Łuczek) – pracownik Wieloosobowego Stanowiska Spraw Wierzycielskich, absolwentka z roku 1998;

Monika Szołdra (Soborska) pracująca w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników, absolwentka z roku 2000;

Sławomir Bryś – pracownik Referatu Egzekucji Administracyjnej, absolwent z roku 1999;

W trakcie spotkania przedstawiono:

  1. podstawowe informacje na temat systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, poinformowano dlaczego należy płacić podatki, przedstawiono korzyści jakie można odnieść z faktu powszechnego płacenia podatków, oraz
  2. zadania i funkcje Krajowej Administracji Skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno- skarbowych.

Uczniowie otrzymali prospekty zawierające informacje w tym zakresie, informacje o stronach internetowych https://www.finanse.mf.gov.pl, https://www.mf.gov.pl oraz upominki promujące Krajową Administrację Skarbową.

Absolwenci opowiadali o swojej pracy, umiejętnościach i cechach jakie powinien posiadać dobry urzędnik, podzielili się wrażeniami z początków pracy i wspomnieniami z nauki w ZSM. Miło było usłyszeć, że szkoła dała im solidne podstawy z zakresu szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej i wyposażyła w umiejętności, które wykorzystują w swojej pracy. To jak wysoko ceni się uczniów TE potwierdza fakt, ze wśród 38 – osobowej załogi Urzędu, 10 osób to absolwenci naszego Ekonomika!

Pracownicy podzielili się także informacją o swoim sukcesie – Urząd Skarbowy w Namysłowie zajął II miejsce w kategorii najbardziej skuteczny mały urząd skarbowy wg XIV Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. W rankingu poddano ocenie skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość) urzędów. Gratulacje.

Renata Koziarska

IMG 2028    IMG 2030

IMG 2032   IMG 2033

IMG 2035   IMG 2040

IMG 2044