śp. płk Szelka

W dniu 13 października na cmentarzu Opole – Półwieś pożegnaliśmy śp. pułkownika Stefana Szelkę.

Przez 25 lat pułkownik Szelka stał na czele Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koncentrował się m.in. na kontaktach z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w szkołach, przekazując historię wojny.
W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich. W marcu 1945 r. wstąpił do powstającego polskiego wojska. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie w 1957 r. został skierowany na Śląsk Opolski. Tu służył m.in. w 2. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. gen. H. Dąbrowskiego. Od 1972 r. był zastępcą, następnie szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Służbę czynną zakończył w roku 1984 w stopniu pułkownika.

W tym smutnym dla całej społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku dniu nie mogło zabraknąć delegacji naszej szkoły. Naszą obecnością chcieliśmy pożegnać naszego mentora i przyjaciela szkoły ZSM.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci śp. pułkownika Stefana Szelki, chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego .Dyrekcja, nauczyciele i młodzież

Zespołu Szkół Mechanicznych im.

Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie