Dzisiaj dyrektor Bartosz Medyk oraz nauczyciele Wioleta Letka i Karol Hołub odebrali w Powiat Namysłowski - Starostwo Powiatowe nagrody Starosty za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Gratulujemy