logozsm1

prez2

Praktyka zagraniczna uczniów MECHANIKA

Zespół Szkół Mechanicznych kontynuuje i rozwija swoje kontakty zagraniczne. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie kl. III technikum mechanicznego i logistycznego, w okresie od 25.05. do 21.06.2014r., przebywali w Wielkiej Brytanii na praktyce zawodowej. Na realizację projektu „Dobra praktyka przepustką do lepszej przyszłości” szkoła pozyskała ponad 143 000 Euro.
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby system kształcenia jak najpełniej odpowiadał potrzebom rynku pracy i dał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Czytaj więcej...

logo1

 

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych

Dobiegły końca przygotowania związane z wyjazdem uczniów Mechanika na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii. W ramach programu Leonardo da Vinci, uczniowie kl. III technikum logistycznego i mechanicznego, 25 maja odlecieli do Anglii na 4 – tygodniowy staż w tamtejszych firmach. Na realizację projektu „Dobra praktyka przepustkę do lepszej przyszłoœci” szkoła pozyskała ponad 143 000 Euro.

 

Czytaj więcej...

logo leonardo

www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które zostają w 100% sfinansowane przez Komisję Europejską.

Celem programu jest promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji zawodowej, w taki sposób, aby kształcenie jak najpełniej odpowiadało potrzebom rynku pracy a absolwenci zdobyli nowe kwalifikacje w czasie praktyk zawodowych i doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Ważne w programie jest kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

logo leonardo

18 maja 2011 roku Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zakwalifikowała do realizacji projekt "Przyszłość bez barier - praktyka zawodowa dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych". Na realizację projektu szkoła pozyskała ponad 67 000 Euro.

Czytaj więcej...

logo leonardo

W maju 2010 roku Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zakwalifikowała do realizacji projekt "Praktyka zawodowa za granicą szansą na lepszą przyszłość". Na realizację projektu szkoła otrzymała ponad 60 000 Euro.

Czytaj więcej...

uks

leonardo

logo-duze1a