Projekt RCRE „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”   

DZIŚ W SZKOLE, JUTRO W FIRMIE

Zajęcia dodatkowe z zakresu języka niemieckiego zawodowego dla logistyków

Celem zajęć jest poszerzenie umiejętności językowych zapewniające sprawną komunikację w języku niemieckim  w odniesieniu do przyszłej pracy zawodowej w firmie logistycznej. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klasy 2 TL.

Tematyka zajęć:

  • terminologia stosowana w logistyce
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • redagowanie CV
  • pisanie listów motywacyjnych
  • przeprowadzanie symulacji rozmów telefonicznych oraz przez skype
  • specyfika funkcjonowania poszczególnych działów w przedsiębiorstwie logistycznym
  • firmy logistyczne w Niemczech i w Austrii

Sylwia Salamon - Soja