logozsm1

BIP

BIP NAM MECH

prez2

Przewodnik stanowi wsparcie kursu "Edukacja włączająca" realizowanego w ramach projektu "Together for better". Współautorami przewodnika są nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, pani Magdalena Nowakowska i pani Elżbieta Gosławska. Materiały w przewodniku dotyczą systemów edukacji włączającej w krajach realizujących projekt( Rumunia, Turcja, Portugalia, Polska, Macedonia).

pdfPrzewodnik

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie przystąpił do realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Together for better”. W projekcie oprócz Polski biorą udział Macedonia, Portugalia, Turcja oraz Rumunia, jako koordynator. Jesienią w szkole urządziliśmy tzw. „Project corner”, czyli pomieszczenie, w którym uczniowie wraz z nauczycielami mogą się spotykać, realizować zadania projektowe i planować swoje działania. W pokoju pojawiły się informacje, plakaty i zdjęcia przedstawiające kraje partnerskie, ich flagi narodowe i ciekawostki.

Czytaj więcej...

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Macedonii Północnej

W dniach od 3 do 8 lutego 2020 roku grupa młodzieży ze szkoły branżowej I stopnia pod opieką dwóch nauczycielek przebywała na krótkiej wymianie młodzieży w Skopje w Macedonii Północnej w ramach realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie projektu „Erasmus +” – „Together for better”.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie przystąpił do realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Together for better”. W projekcie oprócz Polski biorą udział Macedonia, Portugalia, Turcja oraz Rumunia, jako koordynator. Projekt będzie trwał od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Jego celem jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych.

W projekcie przewidziano dwie krótkie wymiany uczniów: w Macedonii w lutym 2020 r. oraz w Polsce w listopadzie 2020 r. oraz dwa spotkania dla trzyosobowej grupy nauczycieli. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 26-30 października 2019 r. w Targu-Jiu w Rumunii. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, koordynatorzy, dyrekcja szkoły z Rumunii, która była organizatorem spotkania oraz przedstawiciele władz oświatowych miasta Targu-Jiu. Na spotkaniu omówiono cele, główne założenia, oczekiwane rezultaty, zadania i przedsięwzięcia do realizacji oraz budżet projektu.

W ramach działań przewidziano również warsztaty dla nauczycieli z zakresu metod i strategii w edukacji włączającej. Jedno szkolenie odbędzie się online, a drugie będzie wyjazdowe w kwietniu 2020r. do Portugalii. Projekt zostanie podsumowany na spotkaniu końcowym w Turcji w maju 2021 r.

Magdalena Nowakowska

Elżbieta Gosławska

 

pdfartykuł z gazety