logozsm1

prez2

Budynki szkoły znajdują się na terenie 21 899 m2. Łączna powierzchnia budynków szkolnych wynosi 6 195m2, w tym budynek główny 2 337 m2. Pozostałą część stanowią dwa obiekty przystosowane do praktycznej nauki zawodu dla klas zawodowych oraz pracownie przedmiotów zawodowych dla klas technicznych.

Starostwo powiatowe przygotowało i zrealizowało projekt termomodernizacji, który znacznie poprawił komfort nauki i pracy. W budynku głównym, wyodrębnić należy dwukondygnacyjną część zasadniczą, łącznik i część sportowo- rekreacyjną, składającą się z sali gimnastycznej, siłowni i sali do aerobiku. W głównym obiekcie szkoły znajduje się szesnaście pracowni przedmiotowych (trzy gabinety polonistyczne, trzy pracownie matematyczne, trzy sale komputerowe, gabinety historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki oraz trzy pracownie teoretycznej nauki przedmiotów ekonomicznych i logistycznych), biblioteka, gabinet pedagoga oraz pokój nauczycielski, sekretariat i gabinety dyrekcji. Pracownie przedmiotów ogólnokształcących sąstale unowocześniane i doposażane w pomoce dydaktyczne.

Drugi obiekt szkolny stanowi budynek dawnych warsztatów szkolnych, będących kiedyś gospodarstwem pomocniczym szkoły, zlikwidowanym później w ramach reformy szkolnictwa zawodowego. Starostwo powiatowe opracowało projekt o nazwie "Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Dzięki finansom pozyskanym ze środków UEZSM wzbogacił się
o nowoczesne pracownie, a obiekt ten został przekształcony w nowoczesną bazę do nauki zawodów – technik mechanik, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz małej gastronomii, mechanik samochodowy, technik logistyk. Całkowity koszt remontu wynosi 2 801 606, 52 zł. Wartość dofinansowania ze środków UE wyniosła 2 367 357, 50. Oprócz pracowni do praktycznej nauki zwodu i hal zawodowych znajdują się tu pracownia logistyczna, gabinet chemiczno-biologiczny, cztery pracownie języków obcych.

Baza dydaktyczna szkoły, zwłaszcza dotycząca kształcenia zawodowego, jest imponująca, jej cechą jest nieprzerwana restrukturyzacja dostosowana do potrzeb kształcenia i nowych kierunków kształcenia. Zajęcia prowadzone w nowych obiektach są tak dla uczniów jak nauczycieli przyjemniejsze i z pewnością efektywniejsze.

uks

leonardo

logo-duze1a