logozsm1

prez2

3 - letnia szkoła , realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Oferujemy naukę zawodu z grupy zawodów:

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNO-TELEINFORMATYCZNYCH:02

 BUDOWLANYCH:

MECHANICZNYCH:

SPOŻYWCZYCH:

INNYCH:


Praktyka zawodowa:

 • Mechanik pojazdów samochodowych - praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Magazynier logistyk - praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Sprzedawca - praktyka u pracodawców
 • Inne zawody - praktyka u pracodawców

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE:

- zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych w zawodzie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
  magazynier logistyk NOWOŚĆ!!

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w zawodach poprzednio wymienionych oraz:

 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • tapicer
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • dekarz
 • kucharz
 • cieśla
 • ślusarz
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • lakiernik
 • innych

Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia, uczeń otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile zda egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia  naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia lub w  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

pptx logo POBIERZ: Prezentacja zawodowa.pptx

Odwiedź naszą szkołę, popytaj swoich kolegów, którzy są uczniami ZSM .... i ... podejmij odważną życiową decyzję.

ZAPRASZAMY

Z pozdrowieniami:

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych

pdfSzkoła Branżowa I Stopnia

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Mechanicznych zaprasza uczniów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszej szkole. W roku szkolnym 2020/21 prowadzimy kształcenie młodzieży w pięcioletnim technikum:01

 

Odwiedź naszą szkołę, popytaj swoich kolegów,
którzy są uczniami ZSM .... i ...
podejmij odważną życiową decyzję.

ZAPRASZAMY

Z pozdrowieniami:

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych

 pdfTechnikum

LOGOW wyniku błędu drukarskiego, dotyczącego zamieszczenia w Gazecie Powiatowej oferty edukacyjnej, informujemy, że nie prowadzimy naboru do technikum organizacji reklamy.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 Wybór tej szkoły to strzał w dziesiątkę. Mamy charakter i otwieramy przed Tobą perspektywy.
Jeśli dokonasz wyboru na plus, możemy stać się Twoją szkołą.

Dlaczego my? Bo dobry zawód otwiera wiele drzwi, a na prawdziwych zawodach ludzie się poznają.

Dlaczego my? Bo już wielu Twoich kolegów nas wybrało.

Sprawdź nas, a poznasz naszą przewagę na rynku edukacyjnym Namysłowa.

Najlepiej przekonaj się sam, ale już dziś zapamiętaj:

 • W dzisiejszym świecie liczą fachowe umiejętności. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową, szybko się usamodzielnić oraz rozwijać zawodowo.
 • Szkoła zawodowa to pozytywny wybór przemyślany pod kątem przyszłej pracy. Po jej ukończeniu możesz podnosić kwalifikacje zawodowe i ogólnokształcące.
 • Szkoła techniczna, oprócz pełnych kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas edukacji, umożliwia Ci zdanie matury i podjęcie nauki na wyższych uczelniach.
 • Program kształcenia zawodowego uwzględnia dużo ciekawych zajęć praktycznych oraz daje możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych krajowych lub zagranicznych u potencjalnych pracodawców.
 • Kierunki kształcenia dostosowujemy do potrzeb rynku pracy.

Nasze mocne strony:

 • Stawiamy na komunikację i relacje interpersonalne
 • Dostrzegamy potrzeby każdego ucznia.
 • Cenimy indywidualność.
 • Promujemy młodych z talentem, zwłaszcza w dziedzinie technicznej i zawodowej.
 • Wszyscy czujemy się tu bezpiecznie.
 • Preferujemy zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 • Rozwijamy zainteresowania.
 • Mamy nowoczesny sprzęt i multimedialne pracownie.
 • Realizujemy projekty unijne
 • Organizujemy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, zajęcia warsztatowe
 • Udostępniamy korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji
 • Pomagamy w znalezieniu praktyki w wiodących przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego
 • Dobrze przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych ( maturalnych i kwalifikacyjnych zawodowych)

 

technik-handlowiec-m

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

 

 

 

ZOBACZ INFORMATOR:

ulotka1ulotka2

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent poznając zagadnienia:

 • podstaw ekonomii,
 • statystyki,
 • ekonomiki handlu,
 • elementów prawa,
 • rachunkowości handlowej,
 • towaroznawstwa,
 • marketingu i reklamy,
 • pracowni informatyczno handlowej,
 • działalności przedsiębiorstwa handlowego,
 • praktyki zawodowej,

będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • założenia własnej firmy,
 • pracy na stanowisku: handlowca, sprzedawcy, pracownika marketingu, kasjera sklepowego, przedstawiciela handlowego, pracownika działu obsługi sprzedaży.

Absolwenci w zawodzie technik handlowiec mogą znaleźć pracę w:

 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • hurtowniach i magazynach,
 • instytucjach promocji i marketingu,
 • własnej firmie handlowej,
 • jako przedstawiciele handlowi firm,
 • wydziałach logistyki,
 • jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi.

TECHNIK HANDLOWIEC TO DOSKONAŁY WYBÓR !!!


technik-logistyk

 

TECHNIK LOGISTYK

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

Podstawa programowa
kształcenia w zawodzie technik logistyk

ZOBACZ INFORMATOR:

pdf PROMOCJA ZAWODU - TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacje

 • organizacja i monitoring przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportu
 • organizacja i monitoring przepływu zasobów i informacji w jednostkach

Technikum logistyczne to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

W czteroletnim toku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych.

Absolwenci znajdą pracę na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowych.

W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

logistyk38 logistyk30

logistyk31 logistyk32

logistyk36 logistyk37

logistyk39 logistyk34


technik-ekonomista

 

TECHNIK EKONOMISTA

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

 

 

 

ZOBACZ INFORMATOR

pdf PROMOCJA ZAWODU - TECHNIK EKONOMISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Kwalifikacje

 • planowanie i prowadzenie działalności
 • prowadzenie rachunkowości

Charakterystyka zawodu:

absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz sekretariatach. Jest doskonale przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową  np. w administracji państwowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych.

technik-mechanik

 

TECHNIK MECHANIK

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

 

 

 

 

ZOBACZ INFORMATOR:


pdfPROMOCJA ZAWODU - TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje 

 • wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zadania i czynności:

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Przykładowo zaliczamy do niej techników mechaników od silników spalinowych, obrabiarek, maszyn budowlanych czy urządzeń poligraficznych. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Potrafią oni w wybranej dziedzinie technologii mechanicznej powyższe czynności zaprojektować i wykonać.

W zakładach produkcyjnych czy usługowych ich praca polega na przeglądach, konserwacji i remontach eksploatowanych maszyn, urządzeń lub pojazdów. Technicy obsługujący obrabiarki sterowane automatycznie, obserwują pulpit sterowniczy i odczytują informacje dotyczące przedmiotu obrabianego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dokonywana jest korekta poprzez urządzenia sterujące, bądź też następuje samoczynne zatrzymanie się obrabiarki.

Informacje z rynku pracy:

Techników potrzebują takie dziedziny go spodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo itp. Wraz ze wzrostem prywatnej przedsiębiorczości pojawiły się możliwości samozatrudnienia, jak również zwiększyły się szanse na znalezienie pracy w rzemiośle i drobnej wytwórczości.

Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Jednak coraz częściej zdarza się, że technicy zajmujący kierownicze stanowiska muszą ustępować miejsca preferowanym przez pracodawców inżynierom. Pozostają im wówczas stanowiska tzw. mechaników, które do niedawna były zajmowane przez pracowników o zasadniczym wykształceniu zawodowym.

Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich. Znajomość posługiwania się komputerem to dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.

 • Pracownia ślusarska

 • Pracownia tokarska

 • Pracownia spawalnicza


technik-elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

ZOBACZ INFORMATOR

pdfPROMOCJA ZAWODU - TECHNIK ELEKTRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje

 • eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Jedną z wiodących dziedzin gospodarki światowej jest i będzie elektronika - dziedzina techniki i nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych. Obecnie ta dziedzina techniki gwałtownie rozwija się i wkracza we wszystkie dziedziny życia.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do sprawowania technicznego nadzoru nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury elektronicznej między innymi telefonów komórkowych, anten satelitarnych, kamer video, rozwiązań typu "inteligentny dom" oraz serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Zostań technikiem elektronikiem

Nauczysz się między innymi:

 • czytania i wykonywania schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych,
 • interpretowania zjawisk i stosowania praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
 • posługiwania się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych,
 • posługiwania się techniką komputerową i oprogramowaniem wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych,
 • wykonywania oraz uruchamiania modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,
 • dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych,
 • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzonego sprzętu,
 • posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną,
 • projektowania wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych

Absolwent może podjąć pracę:

 • w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne,
 • firmach elektronicznych i komputerowych,
 • na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości,
 • w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,
 • w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
 • w placówkach badawczo-rozwojowych,
 • w pracowniach i biurach konstrukcyjno- technologicznych.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

 

op-masz-prz-spozOPERATOR MASZYN
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

3 - letnia szkoła na podbudowie szkoły podstawowej,
realizująca program nauczania
w zakresie kształcenia ogólnego

oraz kształcenia zawodowego.

ZOBACZ INFORMATOR:

pdfOPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 

 

 

 

 

monter-zabudowy

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

3 - letnia szkoła na podbudowie szkoły podstawowej,
realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego
oraz kształcenia zawodowego.

  

ZOBACZ INFORMATOR:

pdf MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

 

 

uks

leonardo

logo-duze1a