logozsm1

prez2

3 - letnia szkoła na podbudowie gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Oferujemy naukę zawodu z grupy zawodów:

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNO-TELEINFORMATYCZNYCH:02

 BUDOWLANYCH:

MECHANICZNYCH:

SPOŻYWCZYCH:

INNYCH:


Praktyka zawodowa:

 • Mechanik pojazdów samochodowych - praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Monter elektronik - praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Sprzedawca - praktyka u pracodawców
 • Inne zawody - praktyka u pracodawców

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE:

- zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych w zawodzie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter - elektronik

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w zawodach poprzednio wymienionych oraz:

 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • tapicer
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • dekarz
 • kucharz
 • cieśla
 • ślusarz
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • lakiernik
 • innych

Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.

pptx logo POBIERZ: Prezentacja zawodowa.pptx

Odwiedź naszą szkołę, popytaj swoich kolegów, którzy są uczniami ZSM .... i ... podejmij odważną życiową decyzję.

ZAPRASZAMY

Z pozdrowieniami:

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych

pdfZSZ.pdf

uks

leonardo

logo-duze1a