logozsm1

prez2

Drogi Uczniu!

Pamiętaj o następujących zasadach w czasie sesji egzaminacyjnej:

  • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminów zawodowych 2020 roku zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (Harmonogram egzaminów pisemnych, Prawa i obowiązki zdającegoProcedura bezpieczeństwa ).
  • Przyjdź do szkoły o wskazanej godzinie szkoły i podejdź do odpowiedniego wejścia do szkoły.
  • Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura Twojego ciała 
    i zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i o nieprzebywaniu samemu lub w domu z osobą na kwarantannie / izolacji w warunkach domowych.
  • Musisz mieć ze sobą obowiązkowo dwa długopisy piszące na czarno, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i maseczkę. Możesz mieć butelkę z wodą i inne dopuszczone do poszczególnych egzaminów przybory.
  • Nie wnoś na teren szkoły zbędnych przedmiotów!
  • Przed wejściem do szkoły i po zakończonym egzaminie nie gromadź się, unikaj bezpośrednich kontaktów, zachowaj odstęp od innych osób.

Zachowaj spokój, dezynfekuj ręce, a jeżeli poczujesz się źle natychmiast poinformuj o tym członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu

pdfWytyczne CKE, MEN, GIS do przeprowadzenia egzaminów

pdfProcedura bezpieczeństwa

plakat

 

uks

leonardo

logo-duze1a