logozsm1

prez2

Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu.

W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:

 • Klasa 4TE – technik ekonomista
 • Klasa 4 TM – technik mechanik
 • Klasa 4 TG – technik organizacji usług gastronomicznych
 • Klasa 4 TL – technik logistyk
 • Klasa 3 A – mechanik pojazdów samochodowych
 • Absolwentów z lat poprzednich którzy nie uzyskali dyplomu

Warunkiem przystąpienia było złożenie deklaracji do dnia 20 grudnia 2013.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – 2014 -NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

 • Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu. W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:
 • Klasa 2TE – technik ekonomista- kwalifikacja A. 35
 • Klasa2 TL – technik logistyk – kwalifikacja A.30

Warunkiem przystąpienia jest złożenie deklaracji do dnia 27 stycznia 2014

Ważne strony, które należy czytać:

www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

 1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem.
 2. Na etapie pisemnym do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów, ani korzystać z nich w tej sali
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów, ani korzystać z nich w tej sali
 4. Nie istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.
 5. Sprawdź (wcześniej) na tablicy ogłoszeń w której sali i na której zmianie będziesz zdawał egzamin.
 6. Zdający egzamin praktyczny uczniowie ZSZ przynoszą odzież roboczą, uczniowie technikum długopisy i kalkulatory.

 

uks

leonardo

logo-duze1a