logozsm1

prez2

Drogi Maturzysto! Pamiętaj o następujących zasadach:

 1. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi organizacji Matury 2020 zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (Harmonogram egzaminów pisemnych, Prawai obowiązki maturzysty, Procedura bezpieczeństwa ).
 2. Przyjdź do szkoły o godzinie wskazanej na stronie internetowej szkoły
  i podejdź do odpowiedniego wejścia do szkoły (od strony parku lub od strony boiska).
 3. Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura Twojego ciała
  i zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i o nieprzebywaniu samemu lub w domu z osobą na kwarantannie / izolacji w warunkach domowych.
 4. Musisz mieć ze sobą obowiązkowo dwa długopisy piszące na czarno, dowód osobisty i maseczkę. Możesz mieć butelkę z wodą i inne dopuszczone do poszczególnych egzaminów przybory.
 5. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych przedmiotów!
 6. Przed wejściem do szkoły i po zakończonym egzaminie nie gromadź się, unikaj bezpośrednich kontaktów, zachowaj odstęp od innych osób, a w budynku poruszaj się po wyznaczonych miejscach wskazujących odległości.
 7. Zachowaj spokój, dezynfekuj ręce, a jeżeli poczujesz się źle natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

 

pdfPrawa i obowiązki maturzystów

pdfHarmonogram egzaminów pisemnych

pdfProcedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów

uks

leonardo

logo-duze1a