logozsm1

prez2

08.06.2020r. Język polski PP - godz. 8:20

 -osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7,10 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku,
-osoby zdajace egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język polski pp

 

08.06.2020r. Język polski PR –godz. 13:30

-osoby zdające egzamin wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język polski pr

 

09.06.2020r. Matematyka PP -godz. 8:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7,10,12 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku
-osoby zdajace egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów matematyka pp

 

10.06.2020r. Język angielski PPgodz. 8:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7,10 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku
-osoby zdające egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język angielski pp

 

10.06.2020r. Język angielski PRgodz.13:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku
-osoby zdające egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język angielski pr

 

15.06.2020 r. Matematyka PRgodz. 8:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów matematyka pr

 

16.06.2020r. Biologia PR- godz. 8:30

-osoby zdajace egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów biologia pr

 

16.06.2020 r. Wiedza o społeczeństwie PP/PR - godz. 13:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów wiedza o społeczeństwie pp/pr

 

18.06.2020r. Język niemiecki PPgodz. 8:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów język niemiecki pp

19.06.2020r. Geografia PRgodz.8:30

-osoby zdajace egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów geografia pr

 

24.06.2020r. Fizyka PRgodz. 8:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów fizyka pr

 

24.06.2020r. Historia PP/PRgodz.13:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów historia pp, pr

  •    

uks

leonardo

logo-duze1a