logozsm1

prez2


elektromechanik

ELEKTROMECHANIK 

3 - letnia szkoła na podbudowie szkoły podstawowej,
realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego
oraz kształcenia zawodowego.

ZOBACZ INFORMATOR:

pdfELEKTROMECHANIK 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia( 3 lata) naukę można kontynuować w Branżowej Szkołe II Stopnia(2 lata).

uks

leonardo

logo-duze1a