logozsm1

prez2

Pracownia zajęć praktycznych "Mechanika pojazdów samochodowych" to druga działająca w naszej szkole pracownia symulacyjna. Utworzona została w 2006r. z wykorzystaniem środków z UE oraz dzięki wsparciu Starostwa Namysłowskiego.

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt służący uczniom zawodów mechanicznych:

 • podnośnik najazdowy SP4 z szarpakiem,
 • TESTER ST 6000 Fox 36 CCT,
 • urządzenie do kontroli geometrii kół,
 • urządzenie do ustawiania świateł,
 • analizator spalin.

Nauka w takiej pracowni pozwala uczniom zetknąć się ze sprzętem, który swoją jakością i nowoczesnością nie odbiega wyposażeniu warsztatów działających na rynku, a niejednokrotnie przewyższa ją. Jest to najlepsza pracownia do nauki zawodu w województwie.

Renata Koziarska

 

Od roku 2005 funkcjonuje szkolna firma symulacyjna - Hurtownia Mebli Biurowych "Meblomix"Sp. z o.o.

Wykorzystaliśmy unijne środki pomocowe (ok. 30 000 EURO!) dla stworzenia pracowni symulacyjnej wykorzystywanej w celu kształcenia umiejętności, które zwiększają szanse uczniów na znalezienie zatrudnienia po skończeniu szkoły.

Uczniowie klas: trzeciej i czwartej technikum ekonomicznego "zatrudniani" są w jednym z trzech działów firmy: osobowym (kadry + sekretariat), marketingu lub księgowości. Praca pozwala im poznać obowiązki pracowników działu oraz specyfikę jego funkcjonowania.

Nasza firma współpracuje z innymi firmami symulacyjnymi w Polsce i za granicą w ramach Centrum Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze.

Handlujemy meblami biurowymi, sami przygotowujemy katalogi reklamowe, wysyłamy oferty, "kupujemy" i "sprzedajemy" meble, prowadzimy księgowość firmy. Pracownicy - uczniowie, co miesiąc otrzymują wypłatę. Po zakończeniu pracy otrzymają Certyfikat potwierdzający umiejętności, które nabyli pracując w firmie.

Strona główna firmy symulacyjnej "Meblomix" 

 

Dwa nasze projekty zakwalifikowane zostały do realizacji w programie "SZKOŁA MARZEŃ".

Program "Szkoła Marzeń" to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących z gmin wiejskich. Został on przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu i stanowi część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe). Program finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe – z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Do programu zgłosiło się 1490 szkół. 7 października została ustalona lista dopuszczonych do realizacji projektów. Z 1490 zgłoszonych projektów tylko 443 projekty zostały wybrane do realizacji w ramach programu Szkoła Marzeń. Z województwa opolskiego uznanie znalazło 27 projektów, 2 z powiatu namysłowskiego i to obydwa z naszego ZSM.
Projekty autorstwa naszych nauczycieli były realizowane do października 2006 roku. Młodzież Technikum otrzyma kwotę 42 552 zł, natomiast ZSZ otrzyma kwotę 38 018 złotych.

 

 

Program społeczny "Szkoła bez przemocy" 

Druga edycja, rok szkolny 2007/2008

Podsumowanie działań podejmowanych podczas Programu odbędzie się 2 czerwca 2008 r. pod hasłem „Dzień szkoły bez przemocy”. Będzie to wydarzenie podsumowujące wydarzenia z całego roku szkolnego. Ideą tego Dnia będzie połączenie społeczności w całej Polsce i wspólne zaprotestowanie wszystkich grup społecznych przeciwko rosnącej fali agresji w szkołach. Przychodząc na plac / rynek etc. damy wyraz naszego zaangażowania w problem, jednocześnie uświadomimy innym wagę problemu.

Zobacz więcej na stronie www.szkolabezprzemocy.pl

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” - rok szkolny 2006/2007

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szkole. Szkoły biorące udział w Programie są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu „Szkoła bez przemocy” i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy i agresji w szkołach.

Edyta Grzeszczuk

 

W maju 2007 r. Opolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie projektów wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Projekt ten nosił nazwę „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni". W ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 7 245 zł na organizację wycieczki Kraków - Oświęcim.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "PRZYJAZNA SZKOŁA" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Przyjazna szkoła" , jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. 

Program realizowany przez ZSM nazywa się "Akademia aktywności" i zakłada realizację kursów, stworzenie mapy aktywności lokalnej, zrealizowanie pracy artystycznej - filmu i uczestnictwo w wirtualnych wykładach.

 

Założeniem rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" jest stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów.

Zajęcia te mają rozwijać zainteresowania ,zaspokajać potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtować pozytywne postawy obywatelskie dzieci i młodzieży. Zajęcia takie są również szansą uzupełnienia wiedzy oraz zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności.

Nasz Mechanik w ramach tego programu stworzył projekt "Przyjazna szkoła" - zajęcia rozwijające wiedzę, zainteresowania, wspierające ogólny rozwój uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i uzyskał dotację ze środków publicznych w kwocie 43 510,00 zł.

Działania projektu "Przyjazna szkoła" są realizowane w 3 formach:

1. Edukacja kulturalna - zwiększenie dostępu młodzieży do różnego rodzaju kultury.
2. Edukacja medialna i społeczno-prawna.
3. Realizacja różnych form sportowo-rekreacyjnych.

 

"Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości" to projekt realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11. Projektodawcą był powiat namysłowski, a środki pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem programu było wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół prowadzącej do podniesienia jakości jej pracy.

Działania zrealizowane w ramach tego projektu to:

1. Modernizacja kształcenia zawodowego i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne - 50 500,00 zł.:

 • Zakup podręczników i literatury fachowej,
 • Oprogramowanie Monza Edu dla logistyków,
 • Wyposażenie i materiały do firmy symulacyjnej,
 • Zakup pomocy dydaktycznych do zawodów mechanicznych, do zawodu monter elektronik, do pracowni gastronomicznej i pracowni komputerowych "Wizualny nadzór",
 • Zajęcia dodatkowe - prowadzenie firmy symulacyjnej

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów - kursy dokształcające - 98 650,00 zł.:

 • Kurs obsługi wózków widłowych - 15 uczestników,
 • Kurs spawania metodą TIG lub MAG - 35 uczestników,
 • Kurs barmański - 20 uczestników,
 • Kurs prawa jazdy kat. B - 30 uczestników,
 • Kurs baristerski - 42 uczestników,
 • Kurs obsługi kas fiskalnych - 40 uczestników,
 • Kurs wizażu i makijażu - 30 uczestników.

3. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami – wizyty studyjne w zakładach pracy lub udział w targach branżowych – 17 180,00 zł.:

 • Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii - Kraków,
 • Targi: „Meble, Biuro”, „Home Decor” i „Budma Interior” – Poznań,
 • Wizyta studyjna w General Motors Manufacturing Poland Spółka z o.o. (Fabryka Opla) w Gliwicach.
 • Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki – Poznań,
 • Mostostal Zabrze – Zakład Montażowo Produkcyjny „Kędzierzyn”,
 • Famet SA – Fabryka Aparatury i Urządzeń – Kędzierzyn,
 • "Pożegnanie z Afryką” – Opole,
 • "Auto Moto Show” – Targi Motoryzacyjne – Sosnowiec. 

 

Fundusze europejskie dla szkół zawodowych są na wyciągnięcie ręki – wystarczy sięgnąć. Zespół Szkół Mechanicznych jest tego najlepszym przykładem. Dobiega końca realizacja projektu w ramach POKL „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III”.

To już kolejny projekt, dzięki któremu uczniowie Mechanika mogli zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć swoja wiedzę i umiejętności zawodowe. Projektodawcą był Powiat Namysłowski, który dzięki przeznaczeniu środków finansowych na tzw. „wkład własny” do projektu i zaangażowaniu pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju: p. Anny Wołoszczuk i p. Wioletty Sochy - Kompały, pozyskał środki na realizację działań związanych z organizacją kursów dla uczniów, modernizacją pracowni dydaktycznych, zakupem pomocy szkolnych. W ZSM wydatkowano ponad 300 tyś. zł, a środki zostały przeznaczone na:

Czytaj więcej...

logo lszz

Lepsza Szkoła Zawodowa - Lepszym Jutrem II to program realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Mechanicznych oraz podniesienie jakości szkolenia zawodowego, które ma służyć uczniom w przyszłym zatrudnieniu.

Czytaj więcej...


logistykaW roku 2008 Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu zainicjowała organizację nowej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Była to odpowiedź na dynamiczny rozwój tej dyscypliny wiedzy. W zakresie tematycznym olimpiady znalazły się między innymi zagadnienia z logistyki handlu i dystrybucji, z logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, z zagadnień eurologistyki, z zarządzania jakością oraz organizacji transportu i zaopatrzenia.

Czytaj więcej...

20 października 2004 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się uroczystość Regionalnego Święta Edukacji organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Papieski organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrych Mediów, Siostry Niepokalanki z Szymanowa oraz Radio Niepokalanów.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich organizowany przez Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich i Klub Szkół Handlowych z siedzibą w Bydgoszczy. Turniej ma zasięg ogólnokrajowy i jest przeprowadzany w trzech etapach: eliminacje szkolne, zawody okręgowe i zawody centralne.

Czytaj więcej...

W 2004 roku młodzież "Mechanika" po raz pierwszy startowała w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Euklides" organizowanym przez Fundację Liceów Handlowo-Kupieckich i już od samego początku dała się poznać jak z najlepszej strony. W konkursie biorą udział uczniowie średnich szkół zawodowych z całej Polski oraz z Litwy. Staje się on powoli konkursem międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła bierze udział w zmaganiach młodych ekonomistów od roku 1987 tzn. od pierwszej edycji. Wielu naszych kolegów rozsławiło "Mechanik" w środowisku lokalnym, województwie i kraju. Sukcesy naszych kolegów nie kończyły się na szczeblu okręgowym, dziewięciokrotnie zostawali oni finalistami szczebla centralnego, a pięciokrotnie laureatami tej olimpiady.

Czytaj więcej...

uks

leonardo

logo-duze1a