logozsm1

prez2

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "PRZYJAZNA SZKOŁA" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Przyjazna szkoła" , jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. 

Program realizowany przez ZSM nazywa się "Akademia aktywności" i zakłada realizację kursów, stworzenie mapy aktywności lokalnej, zrealizowanie pracy artystycznej - filmu i uczestnictwo w wirtualnych wykładach.

 

uks

leonardo

logo-duze1a