logozsm1

prez2

Założeniem rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" jest stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów.

Zajęcia te mają rozwijać zainteresowania ,zaspokajać potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtować pozytywne postawy obywatelskie dzieci i młodzieży. Zajęcia takie są również szansą uzupełnienia wiedzy oraz zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności.

Nasz Mechanik w ramach tego programu stworzył projekt "Przyjazna szkoła" - zajęcia rozwijające wiedzę, zainteresowania, wspierające ogólny rozwój uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i uzyskał dotację ze środków publicznych w kwocie 43 510,00 zł.

Działania projektu "Przyjazna szkoła" są realizowane w 3 formach:

1. Edukacja kulturalna - zwiększenie dostępu młodzieży do różnego rodzaju kultury.
2. Edukacja medialna i społeczno-prawna.
3. Realizacja różnych form sportowo-rekreacyjnych.

 

uks

leonardo

logo-duze1a