logozsm1

prez2

Program społeczny "Szkoła bez przemocy" 

Druga edycja, rok szkolny 2007/2008

Podsumowanie działań podejmowanych podczas Programu odbędzie się 2 czerwca 2008 r. pod hasłem „Dzień szkoły bez przemocy”. Będzie to wydarzenie podsumowujące wydarzenia z całego roku szkolnego. Ideą tego Dnia będzie połączenie społeczności w całej Polsce i wspólne zaprotestowanie wszystkich grup społecznych przeciwko rosnącej fali agresji w szkołach. Przychodząc na plac / rynek etc. damy wyraz naszego zaangażowania w problem, jednocześnie uświadomimy innym wagę problemu.

Zobacz więcej na stronie www.szkolabezprzemocy.pl

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” - rok szkolny 2006/2007

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szkole. Szkoły biorące udział w Programie są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu „Szkoła bez przemocy” i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy i agresji w szkołach.

Edyta Grzeszczuk

 

uks

leonardo

logo-duze1a