logozsm1

prez2

Dwa nasze projekty zakwalifikowane zostały do realizacji w programie "SZKOŁA MARZEŃ".

Program "Szkoła Marzeń" to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących z gmin wiejskich. Został on przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu i stanowi część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe). Program finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe – z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Do programu zgłosiło się 1490 szkół. 7 października została ustalona lista dopuszczonych do realizacji projektów. Z 1490 zgłoszonych projektów tylko 443 projekty zostały wybrane do realizacji w ramach programu Szkoła Marzeń. Z województwa opolskiego uznanie znalazło 27 projektów, 2 z powiatu namysłowskiego i to obydwa z naszego ZSM.
Projekty autorstwa naszych nauczycieli były realizowane do października 2006 roku. Młodzież Technikum otrzyma kwotę 42 552 zł, natomiast ZSZ otrzyma kwotę 38 018 złotych.

 

 

uks

leonardo

logo-duze1a