logozsm1

prez2

 

Wykaz nauczycieli, którzy w naszej placówce zakończyli okres aktywności zawodowej i przeszli na emeryturę

W ROKU 2013 (1)

 • mgr Henryk Tomiczek - dyrektor ZSM, nauczyciel matematyki

W ROKU 2012 (2)

 • mgr Bożena Szwed - nauczyciel języka polskiego i WDŻ
 • mgr Krystyna Kadłubek - nauczyciel bibliotekarz

W ROKU 2011 (1)

 • mgr Halina Graczyk - Tomiczek - nauczyciel matematyki i informatyki

W ROKU 2008 (2)

 • mgr Bogusława Stefańska - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Antoni Sobiegraj - nauczyciel przedmiotów zawodowych i przysposobienia obronnego

W ROKU 2007 (2)

 • mgr Urszula Cieśluk - wicedyrektor d/s wychowawczych, nauczyciel fizyki
 • inż. Teresa Janicka - nauczyciel przedmiotów zawodowych

W ROKU 2006 (3)

 • mgr Danuta Nowacka - nauczyciel języka polskiego
 • mgr inż. Marek Roemer - wieloletni wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów mechanicznych
 • Stanisław Janczura - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

W ROKU 2005 (2)

 • mgr Jerzy Mormul - nauczyciel mechanicznych przedmiotów zawodowych i kierownik Warsztatów Szkolnych
 • Ryszard Trojanowski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

W ROKU 2003 (7)

 • Alfred Kilan - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • mgr Barbara Konwant - nauczyciel matematyki
 • mgr Zbigniew Konwant - nauczyciel historii i długoletni wicedyrektor
 • mgr Anna Kosikowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Krystyna Kutarba - nauczyciel języka rosyjskiego i angielskiego
 • mgr Tomasz Nowacki - nauczyciel wychowania fizycznego i trener KS "Mechanik"
 • mgr Stefan Nowak - nauczyciel mechanicznych przedmiotów zawodowych i długoletni kierownik Warsztatów Szkolnych

W ROKU 2002 (3)

 • Stanisław Martyniak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • mgr Sabina Berka - pedagog szkolny
 • mgr Lesław Romaniuk - nauczyciel wychowania fizycznego

W ROKU 2000 (1)

 • Józef Michura - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

W LATACH 1990-99 (14)

 • Marian Pietrusiak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Ryszard Simiński- nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • August Mazepka- nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • mgr Jan Perek - nauczyciel matematyki
 • mgr Tadeusz Szymszon - kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Władysław Hanejko - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Wiesław Praski - z-ca kierownika Warsztatów, nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • mgr Franciszek Rabiega - nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr Edward Śnieżek - nauczyciel przysposobienia obronnego
 • Józef Zioło - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • mgr Jan Bednarek - kierownik Warsztatów Szkolnych i kierownik szkolenia praktycznego
 • mgr Teresa Nowak - nauczyciel matematyki
 • Stanisław Ochmański - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Walenty Kaleta - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

W LATACH 1990 i WCZEŚNIEJ (10)

 • mgr Maria Łyczkowaka - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Józef Bryja - wicedyrektor, nauczyciel historii
 • mgr Leokadia Tumalewicz - nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr Marian Kowalski - nauczyciel historii
 • mgr Mieczysław Kołodko - dyrektor ZSM, nauczyciel j.polskiego
 • mgr inż. Stanisław Zabłocki - wicedyrektor i nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Tadeusz Wojtowicz - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Piotr Ciszewski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • mgr Zofia Boraczyńska - nauczyciel języka polskiego
 • Wiesław Allery - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wykaz zmarłych nauczycieli i nauczycieli emerytów

 • Śp Maria Łyczkowska (2010r) emerytowany nauczyciel języka polskiego
 • Śp Wiesław Allery (2010r) emerytowany nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Śp Teresa Janicka (2007r) emerytowany nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Śp Piotr Ciszewski (2003r) emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Śp Tomasz Nowacki (2003r) emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego
 • Śp Ryszard Simiński (2003r) emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Śp Zofia Boraczyńska (2000r) emerytowany nauczyciel języka polskiego
 • Śp Władysław Hanejko (1999r) emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Śp Halina Romaniuk (1998r) nauczyciel języka polskiego
 • Śp Stanisław Ochmański (1994r) emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Śp Walenty Kaleta (1994) emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Śp Stanisław Zabłocki (1992) emerytowany wicedyrektor
 • Śp Marian Kowalski (1991) emerytowany nauczyciel historii
 • Śp Ryszard Stężowski (1990r) zastępca kierownika warsztatów
 • Śp Urszula Tomiczek (1985r) nauczyciel matematyki

 

uks

leonardo

logo-duze1a