logozsm1

prez2

Rozpoczyna się kształcenie techników

tomiczek1981

 • Dyrektorem szkoły zostaje Henryk Tomiczek. Powstaje 3-letnie Technikum Mechaniczne po zasadniczej szkole zawodowej o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

1984

 • Organizacja i wyposażenie w tzw. "ciągu hal samochodowych" nowej pracowni technologii samochodowej i silników.

1985

 • Wojewódzka impreza podsumowania pracy szkoleniowej Uniwersytetów Robotniczych i Hufców Pracy. Nadanie szkole Złotej Honorowej Odznaki Uniwersytetów Robotniczych. Uruchomienie 20 stanowiskowej audiowizualnej pracowni nauki języków obcych z wydzielonymi indywidualnymi kabinami.

1987

 • Wojewódzka impreza podsumowania wyników szkoleniowo-produkcyjnych o tytuł "Przodującej Szkoły w Nauce Zawodu".

1990

 • Powołane zostaje 5-letnie Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem.

1992

 • Powołane zostaje 4-letnie Liceum Ekonomiczne.

1993

 • Rodzice wspólnie z dyrekcją ZSM powołują "Społeczny Komitet komputeryzacji szkoły". Powstaje pierwsza szkolna pracownia komputerowa.

1994 

 • Rozpoczyna działalność Liceum Handlowe.
 • Uczeń klasy II Liceum Ekonomicznego Paweł Kozielski zostaje pierwszym, w historii szkoły finalistą szczebla krajowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

1995

 • W Urzędzie Rady Ministrów dyrektor szkoły odbiera nagrodę dla ZSM za uzyskanie III-ego miejsca w klasyfikacji szkół, za wyniki uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
 • Uczniowie Jurek Korletianu i Rafał Leszczyński uzyskują tytuł laureata a Katarzyna Beer uzyskuje tytuł finalisty VIII OWE.
 • Jolanta Oszenda uczennica ZSZ zajmuje III miejsce w Młodzieżowych Fryzjerskich Mistrzostwach Polski.
 • Uroczystość 30-lecia szkoły. Spotkanie z byłymi nauczycielami i pracownikami placówki.

spotkanie

 

uks

leonardo

logo-duze1a