logozsm1

prez2

1996

 • Rafał Leszczyński zostaje ponownie laureatem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

1997 

 • Szkoła otrzymuje w Urzędzie Rady Ministrów nagrodę i dyplom za osiągnięcia w olimpiadzie ekonomicznej
 • Laureatami X OWE zostają: Rafał Leszczyński i Waldemar Piasny.

1998

 • Liceum Ekonomiczne i Liceum Handlowe przekształcają sie w Technika o 5-letnim na cykl kształcenia.
 • Troje uczniów LE - Jacek Mikuła, Damian Piątek i Danuta Ucka zostaje finalistami XI Olimpiady Ekonomicznej.

1999 

 • Powstaje 18 stanowiskowa siłownia, co znacznie uatrakcyjnia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego.
 • Danuta Ucka zostaje finalistką IV Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich.

2001

 • Od 1 września powstaje wieczorowe 3 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 • Rada Rodziców i Szkolny Zespół Wychowawczy wprowadzają w placówce stypendium dyrektora i święto szkoły - "PRYMUS MECHANIKA".
 • Finalistką VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich zostaje Beata Nędza.

2002

 • Zgodnie z regulacjami wprowadzonej reformy systemu oświatowego powstają nowe typy szkół ponadgimnazjalnych:

a) 4-letnie technika (ekonomiczne i mechaniczne),
b) 3-letnie licea profilowane (ekonomiczno-administracyjne i socjalne)
c) 2 i 3 letnie zasadnicze szkoły zawodowe ( w różnych zawodach).

 • Urlopowanie mgr Jerzego Mormula nauczyciela ZSM na stanowisko Wicekuratora Oświaty.

2003 

 • Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 marca w sprawie likwidacji z dniem 31.VIII Warsztatów Szkolnych jako samodzielnego gospodarstwa. W miejsce dotychczasowych Warsztatów powstaje pracownia zajęć praktycznych.

2004 

 • 23 kwietnia w Gdańsku w finale V Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "EUKLIDES" uczniowie ZSM odnoszą wspaniały sukces. Ewelina Burdzy zajmuje 3 miejsce, a Daniel Czuczwara 13.
 • W czerwcu zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego Konkursu "Innowacyjna Szkoła Zawodowa" . Projekt ZSM "Mała firma handlowo usługowa" zdobył główną nagrodę o wartości 30 tys. euro.
 • Utworzono Szkolny Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów praktycznych w zawodzie sprzedawca.
 • Z dniem 1 września rozpoczyna działalność 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące po ZSZ.
 • Ewelina Burdzy z rąk Marszałka Województwa Opolskiego otrzymuje pamiątkową statuetkę i dyplom "PRYMUSA OPOLSZCZYZNY".
 • Technikum oraz Liceum Profilowane otrzymały podpisane przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego certyfikaty "SZKOŁY Z KLASĄ".

2005

 • W ramach programu "Innowacyjna szkoła zawodowa" uruchomiono pracownię symulacyjną "Mała Firma Handlowa".
 • W klasach Liceum Profilowanego odbywają się pierwsze zewnętrzne egzaminy maturalne.
 • Uczeń Daniel Czuczwara zdobywa w Bydgoszczy 15 miejsce w Finale VI Konkursu Matematycznego "EUKLIDES".
 • Nawiązano współpracę partnerską ze szkołą w Glinde koło Hamburga. Realizacja pierwszej obustronnej wymiana młodzieży.
 • Technikum rozpoczyna kształcenie w nowym zawodzie - technik logistyk.
 • Realizacja ogólnopolskiego programu wsparcia i wyrównywania szans "Szkoły Marzeń".
 • We wrześniu szkoła obchodziła 40-lecie swego istnienia. Zorganizowano I zjazd absolwentów.
 • historia5 historia6

uks

leonardo

logo-duze1a