logozsm1

prez2

2006

 • W ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła otrzymuje koleją pracownię multimedialną.
 • W obiektach byłych Warsztatów została uruchomiona nowoczesna pracownia "Diagnostyki i mechaniki pojazdów samochodowych".
 • Olga Wajs zajmuje III miejsce w Finale XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.
 • W pierwszej edycji ogólnopolskiego programu "Nauczyciel z Klasą" 7 nauczycieli naszej placówki uzyskało ten prestiżowy tytuł.

2007

 • W dniach 18-19 kwietnia 2007r. szkolna firma symulacyjna "Meblomix" wzięła udział w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze.
 • Technikum rozpoczyna kształcenie w nowym zawodzie - technik organizacji usług gastronomicznych.
 • W ramach drugiej edycji programu "Nauczyciel z klasą" kolejnych 5 nauczycieli uzyskuje ten tytuł.

2008

 • Szkoła otrzymuje kolejną pracownie komputerową.
 • Z DIEHL CONTROLS POLSKA zawarto porozumienie o wspólnym projekcie kształcenia młodocianych w zawodzie monter-elektronik. Utworzono nowoczesną pracownię elektrotechniczną.

2009

 • Krzysztof Bryła zostaje laureatem I Olimpiady Logistycznej.
 • W sierpniu rozpoczyna się realizacja programu remontu i modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych. - wartość projektu wynosi około 3 miliony zł.
 • ZSM jest organizatorem Wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. 1września szkoła otrzymuje imię "Żołnierzy września 1939 roku" oraz nowy sztandar. Na budynku szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • historia2 historia4

2010

 • Grzegorz Bochenek zajął 14 miejsce w finale II Olimpiady Logistycznej.
 • ZSM podpisuje umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu.
 • W marcu zostaje ukończony program modernizacji byłych warsztatów szkolnych. Powstają nowe pracownie zajęć praktycznych: obsługi klienta i gastronomii, pracownia obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, pracownia montażu maszyn, spawalnia oraz pracownia ogólnobudowlana.
 • We wrześniu sztandar szkoły zostaje odznaczony medalem "Za Zasługi dla Kombatantów Rzeczyposppolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

2011

 • Zakończono proces zmian organizacyjnych Zespołu - powstają Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.
 • W finale III Olimpiady Logistycznej Magdalena Łunio zajęła 16 miejsce.
 • ZSM realizuje pierwszy program Leonardo da Vinci - uczniowie technikum logistycznego odbyli czterotygodniową praktykę w Plymouth w Wielkiej Brytanii.
 • W okresie od czerwca do końca września budynki szkoły przeszły proces modernizacji z montażem 6 solarów do ogrzewania wody.
 • Od września szkoła realizuje wieloletni program wychowawczy "Pamięć o żołnierzach września" - odsłonięto 4 pierwsze tabliczki upamiętniające mieszkańców naszego powiatu, którzy brali udział w kampanii wrześniowej.

2012

 • 15 lutego realizowana była druga edycja programu "Pamięć o Żołnierzach Września 1939r" w trakcie której odsłonięto tablice kolejnych 4 wrześniowych żołnierzy. W ramach tej uroczystości Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński udekorował sztandar szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".
 • W finale IV Olimpiady Logistycznej Magdalena Augustyn zajęła 18 miejsce.
 • W czerwcu uczniowie technikum usług gastronomicznych uczestniczyli w programie Leonardo da Vinci - realizując czterotygodniową praktykę w Plymouth w Wielkiej Brytanii.
 • W grudniu dyrektorzy RCKU i ZSM podpisali umowę o współpracy w zakresie realizacji kształcenia i doskonaleniu dorosłych.
 • odznacz1 odznacz2

2013

 • Z rozpoczęciem II okresu w budynku mieszczącym zespół pracowni zajęć praktycznych oddano do dyspozycji uczniów nową pracownię ćwiczeń i zajęć praktycznych z elektrotechniki i elektroniki. Pracownia została doposażona w sprzęt zakupiony w ramach projektu „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem II”.
 • 15 marca przeprowadzony został I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Współorganizatorem konkursu jest Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta i Bank Spółdzielczy a honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego. Konkurs jest kontynuacją wcześniejszych konkursów powiatowych. W konkursie wzięły reprezentacje szkół z Opola, Brzegu, Dobrodzienia, Kluczborka i Namysłowa.
 • Laureatami I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej zostali:

1. miejsce ex aequo Karolina Mieszała i Paulina Konefał z ZSM w Namysłowie;
2. miejsce Dawid Gala z I LO w Namysłowie;
3. miejsce Monika Czapla z ZSP w Dobrodzieniu;
4. miejsce ex aequo Magda Bury z I LO w Namysłowie i Joanna Skiżewska z Technikum nr 2 w Opolu.

 • W maju i czerwcu kolejna grupa uczniów z technikum ekonomicznego i gastronomicznego wyjechała na staż do Portsmouth w Wielkiej Brytanii w ramach projektu finansowanego z POKL.
 • 27 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość pożegnania dyrektora szkoły Henryka Tomiczka, który po 32 latach kierowania placówką przechodzi na zasłużoną emeryturę z dniem 31 sierpnia 2013.

 historia10 historia11 historia13 historia12

 

uks

leonardo

logo-duze1a