logozsm1

prez2

 

allery1959 - Wiesław Allery Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kluczborku uruchamia swą filię w Namysłowie. 23 września 1959 roku w budynku Szkoły Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Piastowskiej (obecne siedziba Zakładu Wychowawczego), rozpoczyna funkcjonowanie filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących. Naukę zawodu rozpoczyna 26 uczniów. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych, w jednej sali lekcyjnej. Organizacją placówki zajął się pan Stefan Zubrzycki. W listopadzie 1959 roku kierownikiem filii zostaje pan Wiesław Allery. Tak rozpoczęła swoją historię największa szkoła zawodowa w Namysłowie.

1961 - Szkoła zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza, a dyrektor tej szkoły mgr Józef Adamów zostaje kierownikiem filii.

1962 - mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci - było ich zaledwie 9, w tym jedna dziewczyna. Reprezentowali aż 5 specjalności zawodowych.

1963 - Działając pod potrzeby Zakładów Obuwniczych zostaje utworzony kierunek skórzany (obuwnik przemysłowy). Razem z dotychczasowym kierunkiem wielozawodowym filia liczy już 213 uczniów.

1964 - uruchomiono nowy kierunek elektryczny. Do szkoły uczęszcza już 329 uczniów.

1965 - zarządzeniem Ministra Oświaty nr SZ3-Oa/6/65 z dnia 3 lipca 1965r. zostaje z dniem 1 września 1965 roku powołana w Namysłowie samodzielna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca). Tą datą kończy się okres istnienia namysłowskiej filii szkoły w Kluczborku.

 

uks

leonardo

logo-duze1a