logozsm1

prez2

LOGOSzanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych proponujemy udział w Akcji „Oblicza miłości”. Głównym celem organizatorów jest promowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie polskiego dorobku kulturowego wśród namysłowskiej młodzieży.Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie prac artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografia, wiersz, opowiadanie) będących dowolną interpretacją tematów: „Miłość do Boga”, „Miłość do ojczyzny”, „Miłość do człowieka”. Prace należy składać w szkolnych bibliotekach w terminie do 30 maja b. roku.

W trakcie uroczystego podsumowania konkursu oraz rozdania nagród (termin: 5 czerwca 2014 roku, godzina 11.00 miejsce: Aula Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie) zorganizujemy przedstawienie na temat dzisiejszych obliczy miłości, którego celem będzie m.in. angażowanie młodego pokolenia w odkrywanie prawd o Naszym człowieczeństwie.Dodatkowe informacje o Akcji można uzyskać u p. Dariusza Rybaka, pod nr tel.:  510 287 340 lub E-Mailowo: dario.r@vp.pl.

Z poważaniem, w imieniu organizatorów,
Violetta Korytko oraz Dariusz Rybak.

 

uks

leonardo

logo-duze1a