logozsm1

prez2

zsm-mInformujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku przedłuża się okres obowiązywania refundacji na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 roku. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie OHP.

Elżbieta Wnuk

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Począwszy od lutego 2014

pdfTerminarz kursów dokształcających dla uczniów klas wielozawodowych ZSZ na rok szkolny 2014/2015

Uczeń oddelegowany na kurs powinien ze sobą zabrać:

  • skierowanie na kurs
  • pieniądze na opłacenie wyżywienia i zakwaterowanie – jeśli korzysta
  • legitymację szkolną
  • legitymację ubezpieczeniową
  • wypełnioną kartę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń ucznia 

 

Ośrodki prowadzą kształcenie kursowe dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie uczestniczą raz do roku przez cztery tygodnie w kursie obejmującym kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

Czytaj więcej...

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami w zawodach rzemieślniczych, którzy wybiorą egzamin czeladniczy na koniec cyklu nauki (kl. III) nie będą zdawać egzaminu z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie. Będzie to jeden egzamin ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie po ukończeniu nauki w szkole i praktycznej nauki zawodu. Pracodawca nie musi być członkiem cechu.

Egzamin zawodowy jest zdawany w izbie rzemieślniczej właściwej dla miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę lub szkoły.

Czytaj więcej...

Pracownik młodociany

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 kodeksu pracy)

Podstawowe warunki zatrudnienia młodocianego:

  • ukończenie gimnazjum,
  • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
  • Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Czytaj więcej...

uks

leonardo

logo-duze1a