logozsm1

prez2

Ośrodki prowadzą kształcenie kursowe dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie uczestniczą raz do roku przez cztery tygodnie w kursie obejmującym kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

 

Opłatę za kurs ponosi szkoła, koszty dojazdu, internatu, wyżywienia uczeń.

Ośrodki prowadzące kursy na Opolszczyźnie to:

Kluczbork

WOJEWÓDZKI Ośrodek Dokształcania i doskonalenia Zawodowego
w Kluczborku ul. M. Konopnickiej 11
tel. 77/4181286,
e-mail: wodidz@klucznet.pl

Głubczyce

Ośrodek Dokształcania i doskonalenia Zawodowego
w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 1
tel. 77 485 30 87,
e-mail: zsmglub@op.pl

INTERNAT – w/m tel. 77/ 485-92-23

Kędzierzyn Koźle

Centrum KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
w Kędzierzynie Koźlu, ul. Mostowa 7
tel. 77/ 481-37-52,
e-mail: ckpiukk@wp.pl

Bursa dla młodzieży – ul. Piastowska 19, tel. 77/ 482-32-11

Dobrodzień

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZSP
w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, tel. 34/357-52-46

INTERNAT – ul. Piastowska 66, tel. 34/357-52-44

Informacje szczegółowe znajdują się na stronach ośrodków
lub można je uzyskać u wicedyrektor Elżbiety Wnuk

uks

leonardo

logo-duze1a