logozsm1

prez2

 

monter-zabudowy

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

3 - letnia szkoła na podbudowie szkoły podstawowej,
realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego
oraz kształcenia zawodowego.

  

ZOBACZ INFORMATOR:

pdf MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

 

 

uks

leonardo

logo-duze1a