logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

 ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH Z 2013.

W październiku i listopadzie 2013r przeprowadzono ankietowe badanie  losów absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2013roku.

W 2013 roku ZSM w Namysłowie ukończyło 125 absolwentów: 67 z technikum i 58 z ZSZ. 

Przedmiotem badania było zebranie informacji o obecnej sytuacji zawodowej tegorocznych absolwentów naszej szkoły, ich sytuacji na rynku pracy. 

 ANALIZA ABSOLWENTÓW KLAS TECHNIKUM

W 2013r szkołę ukończyło 67 uczniów z czterech klas technikum:

 • Technikum Ekonomiczne – 18,
 • Technikum Usług Gastronomicznych  -15,
 • Technikum Mechaniczne -14,
 • Technikum Logistyczne -20

Wnioski dotyczące absolwentów technikum.

 • Ponad 61% absolwentów podjęło pracę po ukończeniu technikum
 • Najwięcej absolwentów podjęło prace z technikum logistycznego, gdzie jest także najmniej bez pracy.
 • Bez pracy pozostało 14% absolwentów ( 5 kobiet i 4 mężczyzn)
 • Tylko 7 uczniów wyjechało za granicę

Wnioski dotyczące absolwentów zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Blisko 70% absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej podjęło pracę, najwięcej z klas wielozawodowych (80 i 86%), natomiast znacznie mniej w klasie sprzedawców – 40%.
 • Bez pracy jest 9 osób (5 mężczyzn i 4 kobiety) – 17%
 • Mało osób wyjechało za granicę (5%)
 • Uczniowie  ZSZ rzadko  podejmują dalszą naukę w pierwszym roku po ukończeniu  szkoły.

                                Koordynator zespołu badającego
                                Krystyna Grześniak 

uks

leonardo

logo-duze1a