logozsm1

prez2

WARUNKI LOKALOWE

W skład biblioteki wchodzą następujące pomieszczenia: wypożyczalnia, kącik czytelniczy, czytelnia multimedialna (stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka, telewizor, magnetowid, kserokopiarka) i magazyn książek.

WARSZTAT INFORMACYJNY, KATALOGI

W skład warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej wchodzą:

1. KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, który bezpośrednio dostarcza informacji rzeczowych, np.:

a) encyklopedie ogólne i specjalnie,
b) słowniki językowe i rzeczowe,
c) informatory,
d) podręczniki,
e) atlasy,
f) czasopisma.

2. KATALOGI, które dostarczają informacji o zbiorach biblioteki:

a) katalog alfabetyczny,
b) katalog rzeczowy,
c) katalog komputerowy (w opracowaniu).

3. KARTOTEKI

4. INTERNET

 

Sala siłowni, która jest domeną chłopców. Jej kompletne wyposażenie umożliwia kształtowanie dowolnej partii mięśni. Podnoszenie tężyzny fizycznej odbywa się pod kontrolą prowadzącego zajęcia, który na bieżąco koryguje błędy podczas ćwiczeń.

Sala tenisa stołowego - wyposażona w pięć stołów do gry

Lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia w ramach SKS odbywają się w sali gimnastycznej - odnowionej generalnym remontem w 2006 roku.

W salce aerobiku, gdzie w rytmie wybranej muzyki wykonywane są poszczególne układy ruchowe. Aerobik zdominowany jest głównie przez dziewczęta.

Budynki szkoły znajdują się na terenie 21 899 m2. Łączna powierzchnia budynków szkolnych wynosi 6 195m2, w tym budynek główny 2 337 m2. Pozostałą część stanowią dwa obiekty przystosowane do praktycznej nauki zawodu dla klas zawodowych oraz pracownie przedmiotów zawodowych dla klas technicznych.

Starostwo powiatowe przygotowało i zrealizowało projekt termomodernizacji, który znacznie poprawił komfort nauki i pracy. W budynku głównym, wyodrębnić należy dwukondygnacyjną część zasadniczą, łącznik i część sportowo- rekreacyjną, składającą się z sali gimnastycznej, siłowni i sali do aerobiku. W głównym obiekcie szkoły znajduje się szesnaście pracowni przedmiotowych (trzy gabinety polonistyczne, trzy pracownie matematyczne, trzy sale komputerowe, gabinety historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki oraz trzy pracownie teoretycznej nauki przedmiotów ekonomicznych i logistycznych), biblioteka, gabinet pedagoga oraz pokój nauczycielski, sekretariat i gabinety dyrekcji. Pracownie przedmiotów ogólnokształcących sąstale unowocześniane i doposażane w pomoce dydaktyczne.

Drugi obiekt szkolny stanowi budynek dawnych warsztatów szkolnych, będących kiedyś gospodarstwem pomocniczym szkoły, zlikwidowanym później w ramach reformy szkolnictwa zawodowego. Starostwo powiatowe opracowało projekt o nazwie "Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Dzięki finansom pozyskanym ze środków UEZSM wzbogacił się
o nowoczesne pracownie, a obiekt ten został przekształcony w nowoczesną bazę do nauki zawodów – technik mechanik, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz małej gastronomii, mechanik samochodowy, technik logistyk. Całkowity koszt remontu wynosi 2 801 606, 52 zł. Wartość dofinansowania ze środków UE wyniosła 2 367 357, 50. Oprócz pracowni do praktycznej nauki zwodu i hal zawodowych znajdują się tu pracownia logistyczna, gabinet chemiczno-biologiczny, cztery pracownie języków obcych.

Baza dydaktyczna szkoły, zwłaszcza dotycząca kształcenia zawodowego, jest imponująca, jej cechą jest nieprzerwana restrukturyzacja dostosowana do potrzeb kształcenia i nowych kierunków kształcenia. Zajęcia prowadzone w nowych obiektach są tak dla uczniów jak nauczycieli przyjemniejsze i z pewnością efektywniejsze.

uks

leonardo

logo-duze1a