Patron szkoły

ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA 1939 ROKU

zbiorowy patron Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie

foto1 W dniu 1 września 1939r, w chwili rozpoczęcia wojny, armia polska zmobilizowała niemal milion żołnierzy. Dokładnej liczby polskich żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej nie można ustalić gdyż proces mobilizacji i nabór ochotników trwał praktycznie do końca września. Mimo przygniatającej przewagi nieprzyjaciela i konieczności obrony przed natarciem ze wszystkich stron, armia polska broniła się przez 35 dni. Do 28 września broniła się Warszawa, ponad miesiąc polski garnizon na Helu. Ostatnia bitwa z wojskami niemieckimi miała miejsce 5 października.

foto3Aczkolwiek armia polska – wobec bezczynności aliantów – stała na straconej pozycji zadała wrogom dotkliwe straty. Poległo lub zaginęło około 14 tys. żołnierzy niemieckich, zniszczono lub poważnie uszkodzono 674 niemieckie czołgi, 319 samochodów pancernych, strącono około 230 samolotów. Armia Czerwona straciła (zabitych i zaginionych) około 2,5 tys. żołnierzy, 150 wozów bojowych i 20 samolotów. Polska przez wiele tygodni wiązała znaczne siły niemieckie, czego nie wykorzystali alianci, ponadto konieczność uzupełnienia przez Niemców sprzętu zniszczonego w Polsce dawała Wielkiej Brytanii i Francji czas na przygotowanie się do obrony.

foto2Straty polskie w walkach z Niemcami wyniosły ok. 70 tys. poległych, 130 tys. rannych i zaginionych i 420 ty

s. wziętych do niewoli. Straty w walce z Armią Czerwoną wyniosły od 6 do 7 tys. poległych i zaginionych, do niewoli wzięto około 250 tys. Na Węgry przedostało się 40 tys. żołnierzy, do Rumunii 30 tys. żołnierzy, do krajów nadbałtyckich (Litwa i Łotwa) 15 tys. żołnierzy.

 Uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru

foto101 września 2009r w Namysłowskim Ośrodku Kultury, odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2009/2010 połączona z nadaniem Zespołowi Szkół Mechanicznych nowego sztandaru oraz imienia „Żołnierzy Września 1939 Roku”.

Uroczystości rozpoczęła msza święta z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i poświęcenie nowego sztandaru ZSM, po której nastąpił przemarsz ulicami miasta i złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową na Ratuszu oraz pod obeliskiem obok poczty. Przemarsz zakończył się w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie odbyła się wojewódzka inauguracji nowego roku szkolnego.

W obchodach wzięli udział m.in.: marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej Jacek Krawczyk oraz poseł Łukasz Tusk.

Lokalny samorząd reprezentowali: Michał Ilnicki, starosta namysłowski, Krzysztof Kuchczyński, burmistrz Namysłowa, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta, a także liczne grono radnych. Uroczystości zgromadziły liczną grupę przedstawicieli środowisk związanych z oświatą oraz kombatantów.

Część oficjalną kończył przygotowany przez młodzież i nauczycieli ZSM program artystyczny o dużym ładunku wychowawczo – patriotycznym z multimedialną prezentacja o tragicznych i heroicznych dniach września 1939 roku.

Głównym wydarzeniem drugiej część uroczystości, która odbyła się w szkole było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy głównym wejściu do budynku szkoły.

          foto30        foto20

uchwala