Informacje o jednostce

Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

ul. K. Pułaskiego 10
46-100 Namysłów

 

Dyrektor ZSM: mgr Janusz Iwaniak

Wicedyrektor: mgr Alina Kępińska

Wicedyrektor: mgr Renata Koziarska

Główny księgowy: mgr Sylwia Falkowska

Kierownik administracyjno – gospodarczy: mgr Sylwia Kita

Sekretariat główny: Elżbieta Komarnicka, Agata Machnik
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

Sekretariat uczniowski: mgr Anna Bryła
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

Czas pracy sekretariatów: 7:30 – 15:30