Kadra Pedagogiczna

Błaszków Andrzej – przedmioty zawodowe elektroniczne,
Ceglecka Jolanta – biologia,
Dąbrowny Krzysztof – przedmioty zawodowe mechaniczne,
Długokęcki Janusz – historia,
Fiedeń Edward – matematyka, fizyka,
Gaweł Beata – przedmioty zawodowe ekonomiczne,
Grzeszczuk Edyta – pedagog szkolny, doradca zawodowy,
Hołub Karol – przedmioty zawodowe mechaniczne,
Idzi Mieczysław – przedmioty zawodowe elektroniczne,
Idzi Wiesław – wychowanie fizyczne, informatyka,
Jabłoński Krzysztof – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
Jarczewska- Żuchowska Jadwiga – psycholog szkolny,
Jarosz Krzysztof – historia, historia i teraźniejszość,
Jastrowicz Wiesława – język polski,
Kalinowski Mariusz – przedmioty zawodowe elektroniczne,
Kawecka –Dziura Agnieszka – język niemiecki,
Kazimierczyk Andrzej – przedmioty zawodowe elektroniczne,
Kępińska Alina – matematyka,
Konwant Zbigniew – historia
Korytko Violetta – nauczyciel – bibliotekarz, język polski,
Kosut Aleksandra – pedagog specjalny,
Kowalczyk Bogdan – przedmioty zawodowe mechaniczne,
Kowalik Joanna – język angielski,
Koziarska Renata – przedmioty zawodowe ekonomiczne i logistyczne,
Kwiecińska –Lejczak Sylwia – język polski, muzyka,
Lasoń Łukasz – przedmioty zawodowe mechaniczne,
Lejczak Krzysztof – matematyka, przedmioty zawodowe logistyczne,
Letka Wioleta – matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne,
Letki Roman – wychowanie fizyczne,
Machynia Piotr – język angielski,
Makarowski Krzysztof – przedmioty zawodowe logistyczne,
Małkiewicz Michał – religia,
Medyk Bartosz – wychowanie fizyczne,
Mikuśkiewicz Grzegorz – wychowanie fizyczne,
Musialik Urszula – język angielski,
Nowakowska Magdalena – język angielski, język niemiecki,
Nowakowski Tomasz – przedmioty zawodowe mechaniczne, ekonomiczne,
Olszok Iwona – język niemiecki,
Pogodzińska Gabriela – matematyka,
Popczyk Katarzyna – język polski,
Porada Marzena – matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne,
Półrolniczak Waldemar – wychowanie fizyczne,
Putowski Włodzimierz – historia, historia i teraźniejszość,
Rybak Dariusz – język niemiecki, pedagog specjalny,
Salamon Soja Sylwia – język niemiecki, język polski,
Sawaryn Marek – przedmioty zawodowe elektroniczne,
Skiba Edyta – chemia, biologia, przedmioty zawodowe logistyczne,
Słomiński Roman – przedmioty zawodowe logistyczne,
Staszczyszyn Magdalena – język angielski,
Syrowiczka – Krawczyk Ewelina – język polski, historia,
Szołdra Małgorzata – wychowanie fizyczne, geografia,
Szulc Bartłomiej – przedmioty zawodowe mechaniczne,
Zakręt Joanna – nauczyciel współorganizujący.