logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

ROK SZKOLNY 2015/2016

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Urszula Czerwińska

Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców - Aneta Wrzesińska 

Skarbnik -  Mariola Gorzałkowska

Sekretarz - Joanna Klim

pdfSkład Klasowych Rad Rodziców Rok szkolny 2013/2014

pdfHarmonogram spotkań z Rodzicami uczniów ZSM w Namysłowie w roku szkolnym 2013/2014

pdfRoczne sprawozdanie z gospodarki finansowej RR przy ZSM w Namysłowie za okres r. szk. 2012/2013

pdfProjekt Planu przychodów i rozchodów RR przy ZSM w Namysłowie w r.szk. 2013/2014

Środki finansowe Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych gromadzone są i przechowywane na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Namysłowie

Nr konta 75 8890 0001 0000 2961 4000 0005 

Ofiarodawców i Rodziców wpłacających składki prosimy o podanie na przelewie dodatkowych informacji:

  • Określenie celu dokonanej wpłaty,
  • Podanie danych wpłacającego.

Przykładowe zapisy:

  • wpłata składki na Radę Rodziców, uczeń klasy 2LPa Jan Kowalski
  • wpłata na organizację studniówki klasy IV TM,
  • wpłata na rzecz modernizacji pracowni chemii.

Za dokonane wpłaty serdecznie dziękujemy.

Bartosz Medyk - dyrektor ZSM.  

uks

leonardo

logo-duze1a