logozsm1

prez2

flaga1Szkolny program patriotyczno-wychowawczy 

program

 

tablicaZespół Szkół Mechanicznych chcąc przybliżyć naszej szkolnej społeczności swojego patrona rozpoczął realizować szkolny program wychowawczy związany z przywracaniem pamięci o żołnierzach września. Chcemy przedstawiać zbiorowego patrona szkoły, jakim są wszyscy żołnierze września, w jednostkowych obrazach indywidualne ludzi.

Program ma wydobyć z przeszłości i przywrócić obecnemu pokoleniu młodzieży tych żołnierzy, którzy w wrześniu bronili swojej Ojczyzny a później przybyli i osiedlili się na naszej namysłowskiej ziemi. Tych którzy jeszcze wczoraj żyli i pracowali wśród nas, którzy byli naszymi dziadkami, babciami czy pradziadkami.

 

8.X.2013r. – odbyła się uroczystość odsłonięcia 4 nowych tablic poświęconych: Władysławowi Gulbińskiemu, Antoniemu Kędzi, Alfredowi Krupińskiemu i Władysławowi Raduchowskiemu z Wojciechowa.

 gulbinskikedzia

krupinskiraduchowski

20.II.2013r. – odbyła się uroczystość odsłonięcia 4 kolejnych tablic poświęconych: Józefowi Bigosowi z Namysłowa, Janowi Szkodzińskiemu z Głuszyny, Stanisławowi Szklarskiemu z Woskowic Małych i Władysławowi Biczysko z Namysłowa.

jbjs

sswb

20.IX.2012r. – odbyła się uroczystość odsłonięcia 4 kolejnych tablic poświęconych: Józefowi Łupińskiemu z Namysłowa, Konstantemu Awłasowi z Namysłowa, Michałowi Pociaskowi z Pągowa i Witalisowi Plewińskiemu z Namysłowa.

 ljak

pmpw

15.II.2012r. – odbyła się uroczystość odsłonięcia 4 kolejnych tablic poświęconych: Stanisławowi Jackiewiczowi z Namysłowa, Władysławowi Kozakowi ze wsi Minkowskie, Janowi Kubikowi z Namysłowa i Piotrowi Patrowi z Głuszyny.

 sjwk

jkpp

27.IX.2011r. – odbyła się uroczystość odsłonięcia 4 pierwszych tablic poświęconych: Emilianowi Kownackiemu z Lubskiej, Zofii Maszkowskiej ze Smarchowic Małych, Janowi Witkowskiemu z Głuszyny i Stefanowi Zubrzyckiemu z Namysłowa.

zmsz

ekjw

uks

leonardo

logo-duze1a