logozsm1

prez2

Nazwa projektu: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie 10.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider:  Samorząd Województwa Opolskiego

Czytaj więcej...

 

Aktualne projekty w Zespole Szkół Mechanicznych: 

 • Program Leonardo da Vinci
 • Projekty RCRE
 • Projekt "W Lepszy Start"
  "Together for better"
  Erasmus +

 

Praktyka zagraniczna uczniów MECHANIKA

Zespół Szkół Mechanicznych kontynuuje i rozwija swoje kontakty zagraniczne. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie kl. III technikum mechanicznego i logistycznego, w okresie od 25.05. do 21.06.2014r., przebywali w Wielkiej Brytanii na praktyce zawodowej. Na realizację projektu „Dobra praktyka przepustką do lepszej przyszłości” szkoła pozyskała ponad 143 000 Euro.
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby system kształcenia jak najpełniej odpowiadał potrzebom rynku pracy i dał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Czytaj więcej...

logo1

 

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych

Dobiegły końca przygotowania związane z wyjazdem uczniów Mechanika na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii. W ramach programu Leonardo da Vinci, uczniowie kl. III technikum logistycznego i mechanicznego, 25 maja odlecieli do Anglii na 4 – tygodniowy staż w tamtejszych firmach. Na realizację projektu „Dobra praktyka przepustkę do lepszej przyszłoœci” szkoła pozyskała ponad 143 000 Euro.

 

Czytaj więcej...

logo leonardo

www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które zostają w 100% sfinansowane przez Komisję Europejską.

Celem programu jest promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji zawodowej, w taki sposób, aby kształcenie jak najpełniej odpowiadało potrzebom rynku pracy a absolwenci zdobyli nowe kwalifikacje w czasie praktyk zawodowych i doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Ważne w programie jest kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

logo leonardo

18 maja 2011 roku Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zakwalifikowała do realizacji projekt "Przyszłość bez barier - praktyka zawodowa dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych". Na realizację projektu szkoła pozyskała ponad 67 000 Euro.

Czytaj więcej...

logo leonardo

W maju 2010 roku Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zakwalifikowała do realizacji projekt "Praktyka zawodowa za granicą szansą na lepszą przyszłość". Na realizację projektu szkoła otrzymała ponad 60 000 Euro.

Czytaj więcej...

Przewodnik stanowi wsparcie kursu "Edukacja włączająca" realizowanego w ramach projektu "Together for better". Współautorami przewodnika są nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, pani Magdalena Nowakowska i pani Elżbieta Gosławska. Materiały w przewodniku dotyczą systemów edukacji włączającej w krajach realizujących projekt( Rumunia, Turcja, Portugalia, Polska, Macedonia).

pdfPrzewodnik

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie przystąpił do realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Together for better”. W projekcie oprócz Polski biorą udział Macedonia, Portugalia, Turcja oraz Rumunia, jako koordynator. Jesienią w szkole urządziliśmy tzw. „Project corner”, czyli pomieszczenie, w którym uczniowie wraz z nauczycielami mogą się spotykać, realizować zadania projektowe i planować swoje działania. W pokoju pojawiły się informacje, plakaty i zdjęcia przedstawiające kraje partnerskie, ich flagi narodowe i ciekawostki.

Czytaj więcej...

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Macedonii Północnej

W dniach od 3 do 8 lutego 2020 roku grupa młodzieży ze szkoły branżowej I stopnia pod opieką dwóch nauczycielek przebywała na krótkiej wymianie młodzieży w Skopje w Macedonii Północnej w ramach realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie projektu „Erasmus +” – „Together for better”.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie przystąpił do realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Together for better”. W projekcie oprócz Polski biorą udział Macedonia, Portugalia, Turcja oraz Rumunia, jako koordynator. Projekt będzie trwał od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Jego celem jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych.

W projekcie przewidziano dwie krótkie wymiany uczniów: w Macedonii w lutym 2020 r. oraz w Polsce w listopadzie 2020 r. oraz dwa spotkania dla trzyosobowej grupy nauczycieli. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 26-30 października 2019 r. w Targu-Jiu w Rumunii. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, koordynatorzy, dyrekcja szkoły z Rumunii, która była organizatorem spotkania oraz przedstawiciele władz oświatowych miasta Targu-Jiu. Na spotkaniu omówiono cele, główne założenia, oczekiwane rezultaty, zadania i przedsięwzięcia do realizacji oraz budżet projektu.

W ramach działań przewidziano również warsztaty dla nauczycieli z zakresu metod i strategii w edukacji włączającej. Jedno szkolenie odbędzie się online, a drugie będzie wyjazdowe w kwietniu 2020r. do Portugalii. Projekt zostanie podsumowany na spotkaniu końcowym w Turcji w maju 2021 r.

Magdalena Nowakowska

Elżbieta Gosławska

 

pdfartykuł z gazety

Praktyki uczniów ZSM w Austrii

W ramach projektu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu: „OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY” 5 października 2014r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem p. Sylwią Salamon - Soją wyjechała na czterotygodniową praktykę do Austrii.

Czytaj więcej...

Dnia 23 października uczniowie klas 1TH/Z i 2TE/Z (grupa elektroników) odbyli wizytę studyjną w firmie:

 IFM ECOLINK w Opolu.

IFM ECOLINK jest to nowa firma, która w Polsce rozwija się od 2012 roku. Aktualnie zatrudnia ponad 200 osób i bardzo się rozwija.

Czytaj więcej...

 

Dnia 20.10.2014r. cztery uczennice naszej szkoły z klasy 4TL wybrały się na wycieczkę do firmy logistycznej FM Logistic w Olszowej. Jest to przedsiębiorstwo, które zajmuje się transportem, magazynowaniem, przepakowywaniem i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Pracownicy oprowadzili nas oraz opowiedzieli jak działają ich magazyny.

Czytaj więcej...

            W październiku przyszłego roku szkolnego 2014/15, 10 uczniów technikum mechanicznego
i logistycznego wyjedzie na miesięczną zagraniczną praktykę zawodową do renomowanych firm na terenie Niemiec i Austrii.

Czytaj więcej...

logo-rcreProjekt RCRE „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”   

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW

AUTO- REMONT MECHANIK TEAM- CAR
                 KOMPLEKSOWA NAPRAWA POJAZDU SAMOCHODOWEGO

Cel ogólny zajęć: Uczniowie będą wykonywali wszystkie prace, które poprawią albo przywrócą wygląd coraz mniej atrakcyjnego samochodu. Konserwacja pojazdu lub poszczególnych części podnosi nie tylko jego wartość rynkową, ale także walory estetyczne i użytkowe. Przywrócą atrakcyjny wygląd, a uczniowie  będą wykonywali podczas tego projektu wiele  ciekawych napraw.

Czytaj więcej...

 Projekt RCRE „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”   

DZIŚ W SZKOLE, JUTRO W FIRMIE

Zajęcia dodatkowe z zakresu języka niemieckiego zawodowego dla logistyków

Celem zajęć jest poszerzenie umiejętności językowych zapewniające sprawną komunikację w języku niemieckim  w odniesieniu do przyszłej pracy zawodowej w firmie logistycznej. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klasy 2 TL.

Tematyka zajęć:

 • terminologia stosowana w logistyce
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • redagowanie CV
 • pisanie listów motywacyjnych
 • przeprowadzanie symulacji rozmów telefonicznych oraz przez skype
 • specyfika funkcjonowania poszczególnych działów w przedsiębiorstwie logistycznym
 • firmy logistyczne w Niemczech i w Austrii

Sylwia Salamon - Soja

Bezpłatne konsultacje!

Jeśli planujesz założyć działalność gospodarczą od razu po zakończeniu edukacji w szkole średniej, możesz otrzymać bezpłatne wsparcie. Branżowi specjaliści z różnych firm dzięki poradom prawnym, księgowym, kadrowym przygotują Cię na otwarcie prawdziwej firmy.

Szczegóły w załączniku:

pdfBezpłatne porady księgowo-rachunkowe 

logo-rcre

 

Projekt UE realizowany dla wszystkich szkół
prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim
nr. POKL.09.02.00-16-001/13

www.ksztalceniezawodowe.eu

Pracownia zajęć praktycznych "Mechanika pojazdów samochodowych" to druga działająca w naszej szkole pracownia symulacyjna. Utworzona została w 2006r. z wykorzystaniem środków z UE oraz dzięki wsparciu Starostwa Namysłowskiego.

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt służący uczniom zawodów mechanicznych:

 • podnośnik najazdowy SP4 z szarpakiem,
 • TESTER ST 6000 Fox 36 CCT,
 • urządzenie do kontroli geometrii kół,
 • urządzenie do ustawiania świateł,
 • analizator spalin.

Nauka w takiej pracowni pozwala uczniom zetknąć się ze sprzętem, który swoją jakością i nowoczesnością nie odbiega wyposażeniu warsztatów działających na rynku, a niejednokrotnie przewyższa ją. Jest to najlepsza pracownia do nauki zawodu w województwie.

Renata Koziarska

 

Od roku 2005 funkcjonuje szkolna firma symulacyjna - Hurtownia Mebli Biurowych "Meblomix"Sp. z o.o.

Wykorzystaliśmy unijne środki pomocowe (ok. 30 000 EURO!) dla stworzenia pracowni symulacyjnej wykorzystywanej w celu kształcenia umiejętności, które zwiększają szanse uczniów na znalezienie zatrudnienia po skończeniu szkoły.

Uczniowie klas: trzeciej i czwartej technikum ekonomicznego "zatrudniani" są w jednym z trzech działów firmy: osobowym (kadry + sekretariat), marketingu lub księgowości. Praca pozwala im poznać obowiązki pracowników działu oraz specyfikę jego funkcjonowania.

Nasza firma współpracuje z innymi firmami symulacyjnymi w Polsce i za granicą w ramach Centrum Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze.

Handlujemy meblami biurowymi, sami przygotowujemy katalogi reklamowe, wysyłamy oferty, "kupujemy" i "sprzedajemy" meble, prowadzimy księgowość firmy. Pracownicy - uczniowie, co miesiąc otrzymują wypłatę. Po zakończeniu pracy otrzymają Certyfikat potwierdzający umiejętności, które nabyli pracując w firmie.

Strona główna firmy symulacyjnej "Meblomix" 

 

Dwa nasze projekty zakwalifikowane zostały do realizacji w programie "SZKOŁA MARZEŃ".

Program "Szkoła Marzeń" to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących z gmin wiejskich. Został on przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu i stanowi część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe). Program finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe – z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Do programu zgłosiło się 1490 szkół. 7 października została ustalona lista dopuszczonych do realizacji projektów. Z 1490 zgłoszonych projektów tylko 443 projekty zostały wybrane do realizacji w ramach programu Szkoła Marzeń. Z województwa opolskiego uznanie znalazło 27 projektów, 2 z powiatu namysłowskiego i to obydwa z naszego ZSM.
Projekty autorstwa naszych nauczycieli były realizowane do października 2006 roku. Młodzież Technikum otrzyma kwotę 42 552 zł, natomiast ZSZ otrzyma kwotę 38 018 złotych.

 

 

Program społeczny "Szkoła bez przemocy" 

Druga edycja, rok szkolny 2007/2008

Podsumowanie działań podejmowanych podczas Programu odbędzie się 2 czerwca 2008 r. pod hasłem „Dzień szkoły bez przemocy”. Będzie to wydarzenie podsumowujące wydarzenia z całego roku szkolnego. Ideą tego Dnia będzie połączenie społeczności w całej Polsce i wspólne zaprotestowanie wszystkich grup społecznych przeciwko rosnącej fali agresji w szkołach. Przychodząc na plac / rynek etc. damy wyraz naszego zaangażowania w problem, jednocześnie uświadomimy innym wagę problemu.

Zobacz więcej na stronie www.szkolabezprzemocy.pl

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” - rok szkolny 2006/2007

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szkole. Szkoły biorące udział w Programie są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu „Szkoła bez przemocy” i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy i agresji w szkołach.

Edyta Grzeszczuk

 

W maju 2007 r. Opolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie projektów wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Projekt ten nosił nazwę „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni". W ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 7 245 zł na organizację wycieczki Kraków - Oświęcim.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "PRZYJAZNA SZKOŁA" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Przyjazna szkoła" , jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. 

Program realizowany przez ZSM nazywa się "Akademia aktywności" i zakłada realizację kursów, stworzenie mapy aktywności lokalnej, zrealizowanie pracy artystycznej - filmu i uczestnictwo w wirtualnych wykładach.

 

Założeniem rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" jest stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów.

Zajęcia te mają rozwijać zainteresowania ,zaspokajać potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtować pozytywne postawy obywatelskie dzieci i młodzieży. Zajęcia takie są również szansą uzupełnienia wiedzy oraz zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności.

Nasz Mechanik w ramach tego programu stworzył projekt "Przyjazna szkoła" - zajęcia rozwijające wiedzę, zainteresowania, wspierające ogólny rozwój uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i uzyskał dotację ze środków publicznych w kwocie 43 510,00 zł.

Działania projektu "Przyjazna szkoła" są realizowane w 3 formach:

1. Edukacja kulturalna - zwiększenie dostępu młodzieży do różnego rodzaju kultury.
2. Edukacja medialna i społeczno-prawna.
3. Realizacja różnych form sportowo-rekreacyjnych.

 

"Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości" to projekt realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11. Projektodawcą był powiat namysłowski, a środki pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem programu było wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół prowadzącej do podniesienia jakości jej pracy.

Działania zrealizowane w ramach tego projektu to:

1. Modernizacja kształcenia zawodowego i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne - 50 500,00 zł.:

 • Zakup podręczników i literatury fachowej,
 • Oprogramowanie Monza Edu dla logistyków,
 • Wyposażenie i materiały do firmy symulacyjnej,
 • Zakup pomocy dydaktycznych do zawodów mechanicznych, do zawodu monter elektronik, do pracowni gastronomicznej i pracowni komputerowych "Wizualny nadzór",
 • Zajęcia dodatkowe - prowadzenie firmy symulacyjnej

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów - kursy dokształcające - 98 650,00 zł.:

 • Kurs obsługi wózków widłowych - 15 uczestników,
 • Kurs spawania metodą TIG lub MAG - 35 uczestników,
 • Kurs barmański - 20 uczestników,
 • Kurs prawa jazdy kat. B - 30 uczestników,
 • Kurs baristerski - 42 uczestników,
 • Kurs obsługi kas fiskalnych - 40 uczestników,
 • Kurs wizażu i makijażu - 30 uczestników.

3. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami – wizyty studyjne w zakładach pracy lub udział w targach branżowych – 17 180,00 zł.:

 • Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii - Kraków,
 • Targi: „Meble, Biuro”, „Home Decor” i „Budma Interior” – Poznań,
 • Wizyta studyjna w General Motors Manufacturing Poland Spółka z o.o. (Fabryka Opla) w Gliwicach.
 • Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki – Poznań,
 • Mostostal Zabrze – Zakład Montażowo Produkcyjny „Kędzierzyn”,
 • Famet SA – Fabryka Aparatury i Urządzeń – Kędzierzyn,
 • "Pożegnanie z Afryką” – Opole,
 • "Auto Moto Show” – Targi Motoryzacyjne – Sosnowiec. 

 

Fundusze europejskie dla szkół zawodowych są na wyciągnięcie ręki – wystarczy sięgnąć. Zespół Szkół Mechanicznych jest tego najlepszym przykładem. Dobiega końca realizacja projektu w ramach POKL „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III”.

To już kolejny projekt, dzięki któremu uczniowie Mechanika mogli zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć swoja wiedzę i umiejętności zawodowe. Projektodawcą był Powiat Namysłowski, który dzięki przeznaczeniu środków finansowych na tzw. „wkład własny” do projektu i zaangażowaniu pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju: p. Anny Wołoszczuk i p. Wioletty Sochy - Kompały, pozyskał środki na realizację działań związanych z organizacją kursów dla uczniów, modernizacją pracowni dydaktycznych, zakupem pomocy szkolnych. W ZSM wydatkowano ponad 300 tyś. zł, a środki zostały przeznaczone na:

Czytaj więcej...

logo lszz

Lepsza Szkoła Zawodowa - Lepszym Jutrem II to program realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Mechanicznych oraz podniesienie jakości szkolenia zawodowego, które ma służyć uczniom w przyszłym zatrudnieniu.

Czytaj więcej...


logistykaW roku 2008 Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu zainicjowała organizację nowej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Była to odpowiedź na dynamiczny rozwój tej dyscypliny wiedzy. W zakresie tematycznym olimpiady znalazły się między innymi zagadnienia z logistyki handlu i dystrybucji, z logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, z zagadnień eurologistyki, z zarządzania jakością oraz organizacji transportu i zaopatrzenia.

Czytaj więcej...

20 października 2004 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się uroczystość Regionalnego Święta Edukacji organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Papieski organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrych Mediów, Siostry Niepokalanki z Szymanowa oraz Radio Niepokalanów.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich organizowany przez Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich i Klub Szkół Handlowych z siedzibą w Bydgoszczy. Turniej ma zasięg ogólnokrajowy i jest przeprowadzany w trzech etapach: eliminacje szkolne, zawody okręgowe i zawody centralne.

Czytaj więcej...

W 2004 roku młodzież "Mechanika" po raz pierwszy startowała w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Euklides" organizowanym przez Fundację Liceów Handlowo-Kupieckich i już od samego początku dała się poznać jak z najlepszej strony. W konkursie biorą udział uczniowie średnich szkół zawodowych z całej Polski oraz z Litwy. Staje się on powoli konkursem międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła bierze udział w zmaganiach młodych ekonomistów od roku 1987 tzn. od pierwszej edycji. Wielu naszych kolegów rozsławiło "Mechanik" w środowisku lokalnym, województwie i kraju. Sukcesy naszych kolegów nie kończyły się na szczeblu okręgowym, dziewięciokrotnie zostawali oni finalistami szczebla centralnego, a pięciokrotnie laureatami tej olimpiady.

Czytaj więcej...

logo programy-m 

Projekt „W LEPSZY START” 

w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH w NAMYSŁOWIE

Projekt „W lepszy start” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Projektodawcą jest Powiat Namysłowski.

Okres realizacji: luty 2013r. – wrzesień 2014 r.

Wartość projektu w ZSM - ok. 300 tys. zł

Czytaj więcej...

Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie 

Nazwa projektu : „Praktyka zawodowa  za granicą szansą na lepszą przyszłość”

Nr projektu: POWERVET–2014-1-PL01-KA102-001821
Uczestnicy: uczniowie klas drugich -   I grupa -15 uczniów technikum ekonomicznego, 11 technikum elektronicznego; II grupa – 19 uczniów technikum mechanicznego
Miejsce praktyk: Walencja, Hiszpania
Czas trwania stażu: I grupa od 7 maja do 1 czerwca 2015r, II grupa od 25 maja do 19 czerwca 2015r.

Czytaj więcej...

 

Uczniowie klasy 3 TZ, przebywając na praktyce w Hiszpanii, mieli okazję zobaczyć jedno z najbardziej oryginalnych miejsc na mapie Europy – Gibraltar.

Czytaj więcej...

Wczoraj nasi uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych mieli okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, które odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym. Mogli samodzielne przygotować hiszpański specjał - paelle. Potrawa wyszła pyszna a spotkanie zakończyło się wspólnym skonsumowaniem "dzieła" uczniów.

Czytaj więcej...

Uczniowie klasy 3 TZ już na hiszpańskiej ziemi ✈️🇪🇸

 Praktyki zawodowe w Maladze w ramach programu Erasmus+ rozpoczęte

Czytaj więcej...

✈️🇪🇸

2 maja br. uczniowie klas 3 TL i 3 TZ rozpoczęli swój miesięczny pobyt w hiszpańskiej Walencji, podczas którego będą odbywać praktyki w ramach unijnego projektu Erasmus+.

3 maja po spotkaniu zapoznawczym w Esmovii - organizacji prowadzącej projekt - uczniowie udali się do firm, w których będą pracować.

Czytaj więcej...

uks

leonardo

logo-duze1a