logozsm1

prez2


technik-logistyk

 

TECHNIK LOGISTYK

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

Podstawa programowa
kształcenia w zawodzie technik logistyk

ZOBACZ INFORMATOR:

pdf PROMOCJA ZAWODU - TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacje

 • organizacja i monitoring przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportu
 • organizacja i monitoring przepływu zasobów i informacji w jednostkach

Technikum logistyczne to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

W czteroletnim toku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych.

Absolwenci znajdą pracę na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowych.

W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

logistyk38 logistyk30

logistyk31 logistyk32

logistyk36 logistyk37

logistyk39 logistyk34

uks

leonardo

logo-duze1a