logozsm1

prez2

 Uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru.

foto101 września 2009r w Namysłowskim Ośrodku Kultury, odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2009/2010 połączona z nadaniem Zespołowi Szkół Mechanicznych nowego sztandaru oraz imienia "Żołnierzy Września 1939 Roku".

Uroczystości rozpoczęła msza święta z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i poświęcenie nowego sztandaru ZSM, po której nastąpił przemarsz ulicami miasta i złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową na Ratuszu oraz pod obeliskiem obok poczty. Przemarsz zakończył się w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie odbyła się wojewódzka inauguracji nowego roku szkolnego.

 

W obchodach wzięli udział m.in.: marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej Jacek Krawczyk oraz poseł Łukasz Tusk.

Lokalny samorząd reprezentowali: Michał Ilnicki, starosta namysłowski, Krzysztof Kuchczyński, burmistrz Namysłowa, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta, a także liczne grono radnych. Uroczystości zgromadziły liczną grupę przedstawicieli środowisk związanych z oświatą oraz kombatantów.

Część oficjalną kończył przygotowany przez młodzież i nauczycieli ZSM program artystyczny o dużym ładunku wychowawczo - patriotycznym z multimedialną prezentacja o tragicznych i heroicznych dniach września 1939 roku.

Głównym wydarzeniem drugiej część uroczystości, która odbyła się w szkole było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy głównym wejściu do budynku szkoły.

foto20  foto30

 

uchwala

uks

leonardo

logo-duze1a