logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

W ramach uatrakcyjnienia edukacji humanistycznej dnia 29 listopada br. nauczyciele: Dariusz Karbowiak i Artur Matkowski zorganizowali dla uczniów klas drugich technikum mechanicznego i technikum organizacji usług gastronomicznych wycieczkę śladami brzeskich zabytków doby gotyku i renesansu połączoną z warsztatami z historii i języka polskiego. Uczestników wycieczki przebiegającej pod hasłem "W poszukiwaniu nowego ideału piękna. Kultura gotyku i renesansu" po brzeskich zabytkach oprowadzał Marian Stachuła, brzeski przewodnik, którego wiedzą wspierał historyk Dariusz Karbowiak.

Zwiedzanie miasta rozpoczęto od Kościoła Św. Mikołaja, na którego przykładzie uczniowie poznali typ kościoła bazylikowego, co różni go od kościołów halowych, funkcjonujących np. w Namysłowie. Otrzymali przy tym dużą dawkę wiedzy historycznej.

Drugi etap wyprawy przebiegał w miejskim Ratuszu, a ściślej rzecz ujmując w sali renesansowej z oryginalnym sufitem belkowym - obecnie sali obrad Rady Miejskiej Brzegu. Przewodnik zaprezentował historię dotyczącą miejskiego Ratusza. Następnie Artur Matkowski przeprowadził z uczniami zajęcia warsztatowe z języka polskiego pn. "O ludzką miarę rzeczy. Na czym polega renesansowa godność człowieka?" Zadaniem uczniów było, na podstawie wiedzy wyniesionej z lekcji oraz w oparciu o otrzymane materiały, wskazanie różnic, jakie zaszły w literaturze we wczesnym renesansie w porównaniu z późnym gotykiem. W dalszym toku zajęć uczniowie aktywnie interpretowali tekst Giovani Pico Dela Mirandola pn. "O godności człowieka" i dyskutowali o tym, jak rozumiana jest godność w ujęciu renesansowego twórcy. Stworzyli też własne, współczesne definicje tego określenia. Mieli też okazję zwiedzić Archiwum Miejskie z obrazami pomalowanymi na szafie pochodzące z XVI i XVII wieku.

lekcja historii12

Po zwiedzeniu Ratusza przyszedł czas na Zamek Piastowski. Młodzież zwiedzała podziemia, sarkofagi książąt brzesko-legnickich. Zapoznała się także ze sztuką śląską i architekturą renesansową "opolskiego Wawelu".

Podsumowując, wycieczka śladami brzeskich zabytków okazała się dla uczniów świetną okazją do powtórzenia i usystematyzowania wiedzy humanistycznej z pogranicza gotyku i renesansu. Jej główną zaletą była możliwość skonfrontowania teorii z praktyką, bowiem na konkretnych przykładach rozpoznawali cechy stylu gotyckiego i renesansowego, o których uczyli się z podręczników. Uczniowie wyrazili zadowolenie z udziału w tym przedsięwzięciu i zwrócili uwagę na potrzebę częstszego organizowania takich lekcji "w terenie". W wycieczce uczestniczył Pan Henryk Tomiczek, dyrektor szkoły.

GALERIA

uks

leonardo

logo-duze1a