logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Dnia 15 marca bieżącego roku przeprowadzony został w auli naszej szkoły, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta i Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej.

Swoją obecnością imprezę uświetnili: Jaromir Bieniek dyrektor BS w Namysłowie, Paweł Cholaś członek Zarządu Powiatu Namysłowskiego, Błażej Jaroszewski z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Henryk Tomiczek dyrektor ZSM, który otworzył konkurs, przywitał uczestników, ich opiekunów, a także przybyłych gości. W swoim wystąpieniu Henryk Tomiczek zwrócił uwagę na istotę wiedzy konsumenckiej w życiu młodego człowieka przygotowującego się do wejścia na rynek pracy, podkreślając tym samym potrzebę organizowania konkursów tego typu.

We wstępie głos zabrał również Jaromir Bieniek i zauważył, że konkursy o charakterze ekonomiczno-prawnym, jak ten właśnie zorganizowany, kształtują świadomego konsumenta, co z kolei przekłada się na dobre relacje na linii klient-bank.

Po części przemówień zarówno zawodnicy, ich opiekunowie, zaproszeni goście, jak i uczniowie klas technikum ekonomicznego i logistycznego (jako audytorium) obejrzeli interesujący film pn. „Nowoczesna sprzedaż”. Dawkę humoru dostarczyli zgromadzonemu w auli gronu Kryspin Ostrysz i Paweł Szewczyk z klasy 4 technikum ekonomicznego, prezentując skecz o tematyce konsumenckiej pt. „ W sklepie z drzwiami”.

Już do samej rywalizacji konkursowej przystąpiło 22 uczestników z 6 szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny, tj. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie; I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie; Publiczne Technikum nr 2 w Opolu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu i nasz Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie w ciągu jednej godziny testu składającego się z 30 zadań.

Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa ustaliła listę laureatów, która przedstawia się następująco:

1. miejsce ex aequo Karolina Mieszała i Paulina Konefał z ZSM w Namysłowie;
2. miejsce Dawid Gala z I LO w Namysłowie;
3. miejsce Monika Czapla z ZSP w Dobrodzieniu;
4. miejsce ex aequo Magda Bury z I LO w Namysłowie i Joanna Skiżewska z Technikum nr 2 w Opolu.

16

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie, wszyscy uczestnicy – upominki rzeczowe zasponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie, natomiast każda szkolna drużyna – pamiątkową statuetkę.

Całość przedsięwzięcia podsumowali Paweł Cholaś i Błażej Jaroszewski, którzy dostrzegli wysoki poziom wiedzy i umiejetności konsumenckich.
Konkurs zorganizowali i koordynowali Krystyna Grześniak i Tomasz Nowakowski nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i handlowych.

GALERIA 

uks

leonardo

logo-duze1a